Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Roadmap naleven Minamata-verdrag

Roadmap naleven Minamata-verdrag gepresenteerd

09/03/2018 11:17 - Wilfred Leeuwin

Roadmap naleven Minamata-verdrag gepresenteerd

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft donderdag in De Nationale Assemblee een roadmap gepresenteerd over hoe de regering denkt het Minamata-verdrag na te leven. Dit verdrag moet de gezondheid van mens en milieu beschermen tegen de gevolgen van kwikuitstoot en -verbindingen door menselijk handelen.

De roadmap gaat uit van specifiek Surinaamse omstandigheden. Er staan actieplannen in die ontwikkeld zijn of ontwikkeld moeten worden met alle belanghebbenden die met kwik bezig zijn of iets daarmee te maken hebben. Suriname zal maximaal gebruikmaken van de mogelijkheden in het verdrag, waardoor het zoveel als mogelijk uitfaseren van kwikhoudende producten en processen in Suriname tussen 2018 en 2025 zal plaatsvinden.

In de roadmap staan zeven hoofdactiepunten. Eerst zal er een nationale analyse worden gemaakt van kwikgebruik en de aanwezigheid van kwik. Daarna zal een nationaal ratificatieproject worden ontwikkeld en vervolgens worden uitvoeringsorganen van het verdrag geïdentificeerd. Dan volgt de uitvoering van het nationaal ratificatieproces en zal worden vastgesteld welke verklaringen van toepassing zijn en welke uitgangspunten.

Daarna komt er een voorbereidingsfase waarin wordt bepaald welke instrumenten bij het verdrag gebruikt kunnen worden en de toekenning daarvan aan de partners. In de laatste fase worden bevoegdheden toegekend aan de partners en andere belanghebbenden met wie er wordt samengewerkt om het verdrag te kunnen naleven.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina