Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Geweld uitbannen

COMMENTAAR: Geweld uitbannen

09/03/2018 12:01

COMMENTAAR: Geweld uitbannen

 

HET IS TIJD voor actie, klinkt een noodkreet van Sabine de Vries. Zij was de hoofdverantwoordelijke belast met het deelonderzoek naar geweld bij kinderen in justitiële instellingen. De conclusie die zij trekt is schrijnend. Van de honderdelf kinderen die in Opa Doeli en het Jeugd Opvoedings Gesticht (JOG) verblijven of er hebben gezeten, heeft ruim 76 procent te maken gehad met fysiek geweld terwijl ruim 50 procent zich niet veilig voelde.

Het is van groot belang om te reflecteren op het belang van opvoedingsinstellingen als Opa Doeli en het JOG. Jongeren die er komen hebben vaak al te maken gehad met een moeilijke situatie. Ze komen zo een instituut binnen om gevormd te worden, zodat zij weer hun intrede kunnen doen in de maatschappij. Nu de conclusie getrokken moet worden dat ze ook in deze instellingen te maken hebben met allerlei vormen van geweld - ook seksueel, zoals bugru voor elkaar zetten - is de vraag wat er van zulke jongeren terechtkomt.

Als blijkt dat jongeren die ontspoord zijn op een complex worden opgevangen waar ook de geharde criminelen hun straf uitzitten, is de dreiging compleet. De vraag is ook: wat doet het controlerende ministerie van Sociale Zaken dat kinderen in instellingen moet volgen? Het kan niet zo zijn dat kinderen die de justitiële opvanghuizen binnengaan, blootgesteld worden aan een negatieve kruisbestuiving die hun de eerlijke kans ontneemt om het burgerschap opnieuw en met meer succes aan te kunnen wanneer ze eenmaal buiten zijn.

Als we de berichtgeving van de afgelopen maanden volgen, vormt zich een afschuwelijke voorstelling van wat onze kinderen allemaal overkomt. In de opvoeding is er sprake van geweld en zelfs ernstig geweld. De afgelopen maanden is ook gebleken dat onze kinderen niet veilig zijn in opvangtehuizen en nu blijken ze zelfs bij de politie ook niet veilig te zijn.

De Vries roept onderzoekers op om vanuit hun vakgebied in actie te komen om het tij voor kinderen te keren. Die kreet moet serieus genomen worden. Dat het recht op veiligheid van onze kinderen op een dergelijke grote schaal wordt geschonden, gaat zich in de toekomst zeker wreken. Het is dus van groot belang dat iedereen die met hulpverlening te maken heeft zich er terdege van bewust wordt dat hulpverleners de toekomst van zo een kind mede helpen bepalen. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Laten wij daar niet lichtvaardig mee omgaan, anders verliezen wij de toekomst.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina