Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Suriname stemt tegen OAS-resolutie Venezuela

Suriname stemt tegen OAS-resolutie verkiezingen Venezuela

26/02/2018 13:49 - Ivan Cairo

Suriname stemt tegen OAS-resolutie verkiezingen Venezuela

Een indruk van de speciale vergadering van de Permanente Raad van de OAS afgelopen vrijdag. In een resolutie werd Venezuela opgeroepen de vervroegde presidentsverkiezingen in heroverweging te nemen. Foto: OAS/Juan Manuel Herrera  

PARAMARIBO - De Permanente Raad van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft afgelopen vrijdag een resolutie aangenomen waarin de regering van Venezuela wordt opgeroepen het vervroegen van de presidentsverkiezingen naar april dit jaar te heroverwegen. Suriname heeft tegen deze resolutie gestemd, alsook Venezuela, Bolivia, Dominica en St. Vincent en de Grenadines. Oorspronkelijk zouden de verkiezingen december dit jaar moeten plaatsvinden.

In het besluit wordt ook bij Caracas aangedrongen alle mogelijke maatregelen te treffen om verslechtering van de humanitaire situatie te voorkomen, inclusief de aanvaarding van de door de internationale gemeenschap aangeboden hulp. Acht landen hebben zich onthouden van stemmen en twee waren afwezig, negentien hebben voorgestemd. Het niet stemmen van Ecuador en Nicaragua, twee trouwe bondgenoten van Venezuela, kwam voor velen als een verrassing.

In de resolutie wordt gesteld dat vervroeging van verkiezingsdatum naar 22 april het houden van een democratische, transparante en eerlijke stembusgang die in overeenstemming is met internationale normen onmogelijk maakt. Ook druist het in tegen democratische beginselen en goede trouw. Bolivia zei de resolutie te verwerpen omdat deze is aangenomen in strijd met artikel 48 van het reglement van orde van de Permanente Raad en de grondbeginselen van het OAS-handvest. Venezuela wees de resolutie met klem af.

Deze werd getypeerd als een nieuwe aanval door een groep OAS-lidstaten die volharden in hun poging om Venezuela -met flagrante schending van de beginselen van het internationaal recht, met name respect voor de soevereiniteit van staten, gelijkheid en zelfbeschikking van volkeren- te willen bevoogden. Volgens Caracas was de resolutie verder gestoeld op een mening die een klimaat van geweld en destabilisatie in het land bevordert, met het oog op het bevorderen van een staatsgreep en het installeren van een regering die danst naar de pijpen van de Verenigde Staten.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina