Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Zorg voorop

COMMENTAAR: Zorg voorop

20/02/2018 12:00

COMMENTAAR: Zorg voorop

 

DE ZORGRAAD ADVISEERT om de premie die verzekerden moeten betalen te verhogen met 50 procent. De raad heeft de mediaberichten gevolgd en van belanghebbenden verkregen informatie onderzocht, om te zien waar de schoen wringt. Hij komt tot de voorlopige conclusie dat het maandelijks gat dat gedicht moet worden in de gezondheidszorg ruim SRD 30 miljoen bedraagt.

Het is deels wel een opluchting om te weten hoeveel het te financieren gat ongeveer is. Hierdoor kan gewerkt worden aan een mogelijke oplossing. Tegelijkertijd zal het een huzarenstuk blijken om het gat te dichten. Sedert de aanname van de Wet Nationale Basiszorgverzekering in 2014 is de financiële situatie van het land sterk achteruitgegaan. Ook de burger kan nu moeilijk 50 procent extra opbrengen om de kosten van een verhoging te betalen.

De regering heeft bovendien ook zelf ingehakt op die wet door de mensen boven de zestig jaar en kinderen onder de zestien jaar niet langer gratis te verzekeren. Het credo werd dat wie de premie zelf kan betalen dat maar moet doen. Op de vraag welke financiële indicatoren werden gebruikt om vast te stellen wat de minimale draagkracht per gezin moest zijn om de premie te kunnen betalen, bleef het ijzig stil. Begrijpelijk, omdat het onmogelijk en gevaarlijk nattevingerwerk is om zonder een armoedegrens te bepalen wie de premie zelf kan betalen.

Bovendien mag niet uit het oog verloren worden dat het hier gaat om het gat in de basisziektekostenverzekering. Er is nog niet gesproken over het gat dat geslagen is voor het verlenen van specialistische topzorg. Om de kosten daarvoor te betalen zou de regering een fonds opzetten. De details over dit plan ontbreken ten enenmale.

Het bovenstaande maakt dat de waas rondom de gezondheidssector, opgeworpen door de leiding van het parlement en de minister van Volksgezondheid, dringend moet wijken voor een debat waarbij de regering al haar kaarten op tafel legt en samen met het parlement een structurele oplossing bedenkt voor de grote problemen in de gezondheidszorg.

Het gevaar dat op de loer ligt is dat grote groepen mensen onverzekerd zullen rondlopen met alle gevolgen van dien. Ziekenhuizen en andere zorgverlenende instellingen moeten nooit in de vervelende positie gemanoeuvreerd worden dat zij moeten kiezen tussen het veiligstellen van hun broodnodige inkomsten of het eerbiedigen van hun gezworen eed om de zorg voor de zieke mens voorop te stellen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina