Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Vragenronde weer op agenda DNA

Vragenronde wederom onderdeel agenda DNA vergaderingen

13/02/2018 20:15 - Wilfred Leeuwin

VHP–parlementariër Asiskoemar Gajadien.

VHP–parlementariër Asiskoemar Gajadien. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO - Op aandringen van VHP-parlementariër Asiskoemar Gajadien zal de vragenronde aan het eind van een assembleevergadering weer deel uitmaken van de reguliere agenda. Bij de aanvang van de openbare vergadering dinsdag bleek dat dit agendapunt, net als in voorgaande vergaderingen, ontbrak.

Gajadien die hierover een punt van orde maakte zegt dat het de gewoonte van de leiding van het parlement is geworden om de vragenronde niet op de agenda te plaatsen. Hij heeft voorzitter Jennifer Geerlings-Simons (NDP) een brief gestuurd, waarin hij schrijft dat er dringende vraagstukken zijn in de samenleving die via ingezonden brieven onder de aandacht van het parlement worden gebracht. Volgens het ordereglement mogen leden vragen stellen aan het einde van elke vergadering.

Simons beriep zich op een afspraak die enkele maanden terug is gemaakt, dat ingekomen stukken en het stellen van vragen zou worden uitgesteld naar de begrotingsbehandeling en een speciale vergadering voor het behandelen van ingekomen stukken. Gajadien wees erop dat die afspraak er inderdaad is maar dat de speciale vergadering steeds wordt uitgesteld en de begrotingsbehandeling eerder ook is verschoven. Hij stelde voor het agendapunt terstond terug te brengen op de agenda van de vergadering.

Simons die zich hierin kon terugvinden stelde de coalitie voor om hiermee in te stemmen. In eerste instantie zou deze meegaan met het voorstel. Terwijl NDP-fractievoorzitter André Misiekaba hierover het woord voerde, werd hij echter met kritiek onderbroken. Dit irriteerde hem en hij deelde Simons mee dat zijn fractie niet meegaat met het voorstel van de oppositie.

Simons, zichtbaar geschrokken van de plotselinge verandering in Misiekaba's houding, probeerde hem op andere gedachte te brengen. Zij hield hem voor dat zij de leden het recht niet kan ontnemen om vragen te stellen zoals is voorzien in het reglement van orde. Om dit dispuut op te lossen werd de vergadering geschorst. Tijdens de schorsing bleken partijen elkaar gevonden te hebben en werd ingestemd om het agendapunt wederom op de agenda te brengen.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina