Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Het taboe op ‘mogen zijn’

INGEZONDEN: Het taboe op ‘mogen zijn’

10/02/2018 13:51

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

UITING GEVEN AAN gevoelens en emoties draagt bij aan ons welzijn en welbevinden. Het belang hiervan wordt enorm onderschat, maar het bespreekbaar maken van gevoelens lijkt ook niet zo eenvoudig wanneer daar een taboe op rust. Het wordt nog steeds ongepast gevonden te praten over onze innerlijke leefwereld. De associatie ervan met instabiliteit, zwakte of ‘mieterigheid’ (met name voor de man) staat een goed welbevinden in de weg.

Vaak denken wij dat erover gevoelens gepraat wordt, maar tot de daadwerkelijke kern komen wij zelden. We slikken onze woorden in, laten onze zin onaf, omdat we ervan uitgaan dat de ander wel zal begrijpen wat wij bedoelen. Waar het werkelijk om draait wordt actief vermeden. Het voelt niet veilig dieper in te gaan op het stuk wat ons zo ongemakkelijk doet voelen. Wij kiezen ervoor het gesprek af te kappen of over iets anders te praten. Soms bagatelliseren wij de boel, passen wij humor toe of lopen wij letterlijk weg. We vluchten als het ware. Vluchtgedrag vloeit voort uit angst en in dit geval betreft het de angst onszelf kwetsbaar op te stellen: ons eerlijk te uiten.

De 'schone' schijn doen schitteren

WIJ HEBBEN GELEERD onze vuile was niet buiten te hangen.'De eer' of 'de goede naam van de familie' zou een valide reden tot zwijgen en zelfontkenning moeten zijn. Wat hierin over het hoofd gezien wordt, is dat hetgeen zich achter gesloten deuren afspeelt hoe dan ook toch tot uiting komt in ons gedrag. We misleiden hierin niemand minder dan onszelf. De wortel van dit probleem heeft te maken met de overdracht van overtuigingen en opvattingen en is terug te vinden in onze eigen wortels: de familie. In overdracht van overtuigingen en opvattingen zitten waardevolle ingrediënten voor een leven waarin voorspelbaarheid en deugdzaamheid ons houvast moeten bieden.

Door ongeschreven gedragsregels, die onder andere hieruit voortvloeien, op te volgen en toe te passen, hopen wij regelmaat en veiligheid voor onszelf en onze naasten te kunnen creëren. Wat ons veiligheid geeft, brengt ons tegelijkertijd ook schijnveiligheid. Door overtuigingen klakkeloos, zonder kritische overweging, over te nemen, wordt het moeilijk te achterhalen waarom wij ons zo ongelukkig en leeg voelen. Zonder een onderzoekende grondhouding blijven wij leven en handelen volgens een realiteit die niet meer bestaat. Angst voor het nieuwe en een gebrek aan zelfreflectie maken dat deze oude realiteit blijft voortleven. Dit is een angel die wij niet uit ons systeem durven halen, de oorzaak van ons persoonlijk misnoegen.

Moed als sleutel tot bevrijding

DE ANGST ERGENS niet meer bij te zullen horen, in veel gevallen betreft dit de familie, weerhoudt ons ervan nieuwe en eigen overtuigingen te creëren. Door ons te laten leiden door angst, dragen wij angst over aan onze kinderen en alle generaties die volgen. Leven in vrijheid vraagt moed. Het vraagt van ons onze gedragspatronen te onderzoeken: mee te nemen wat nuttig en werkzaam lijkt en durven loslaten wat niet meer werkt. Moed wordt pas echt ontwikkeld als onze basis overhoop gehaald wordt en wij met eigen bouwstenen nieuwe vorm en invulling geven aan ons bestaan. Leven in vrijheid is durven breken met het oude.

Vishma de Keijzer

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina