Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Hangjongeren

COMMENTAAR: Hangjongeren

30/01/2018 12:00

COMMENTAAR: Hangjongeren

 

OP HET LATOURPROJECT ligt de leefgemeenschap overhoop met hangjongeren, die (ook) drugs gebruiken en buurtbewoners lastigvallen en overlast bezorgen. Zelfs door de buurtorganisatie Stibula ingehuurde bewakers worden niet ontzien bij het gewelddadige gedrag van deze onhandelbare jeugdigen en de politie treedt niet of nauwelijks op, vaak onder het mom van een vervoersprobleem.

Net als in veel andere gevallen wordt ook naar dit maatschappelijke probleem geen onderzoek gedaan. De politie kan niet meer doen dan repressief optreden, maar dringt niet door tot de kern van de problematiek en kan door gebrek aan kennis over sociaal-maatschappelijk werk geen beleid loslaten op gesignaleerde misstanden in woonbuurten. Er is een interdepartementale aanpak nodig.

Tot een duurzame oplossing komt de politie niet omdat de aanpak ad hoc is en niet structureel. Omgevingsfactoren en leefomstandigheden geven een indicatie van wat er aan de hand is in de buurten. Een beroep doen op de politie bij problemen met jongeren is één ding, maar je lost het niet op door de jongeren op te pakken en op te sluiten; je moet de oorzaken van dit probleem aanpakken.

Het ontbreken van de meest basale zaken in de zogeheten risicogebieden, een kinderrijke omgeving zonder voldoende recreatiemogelijkheden, opvang en begeleiding zijn complexer dan de politie op deze jongens afsturen. De vraag is in hoeverre een beroep wordt gedaan op afgestudeerden van de hbo-opleiding voor cultureel-maatschappelijk werk en wat de output is van die opleiding die al een fors aantal jaren bestaat.

Op uitnodiging van Stichting Deur der Hoop bracht minister Ferdinand Welzijn van Justitie en Politie deze maand een bezoek aan de omgeving Winti Wai. Hij beloofde mobiele politiestations, bekend als hotspots, na samenspraak met buurtmanagers. Hoe effectief de hotspots zullen zijn, is volstrekt onduidelijk. Wel heeft hij verklaard, doelend op de omstandigheden in het gebied, dat hem bekend is wat het is om geen elektriciteit en water te hebben, maar toch te moeten studeren.

Hij vindt dat God ons de kracht en het verstand heeft gegeven om de juiste keuzes te maken, maar verzwijgt tegelijkertijd dat beleidmakers in een vooruitgeschoven en bevoorrechte positie zijn om basisrechten te garanderen voor elementaire voorzieningen voor projecten als Winti Wai, Latour, Ramgoelam, Nieuw Weergevondenweg en veel andere probleemgebieden in het land. Welzijn moet niet alleen beloven dat er voor de werkzoekenden een trainingsplan wordt ontwikkeld, maar moet ook zorgen dat het resultaat niet te lang op zich laat wachten. Immers, ledigheid is des duivels oorkussen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina