Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Geslachtsbelemmering

COMMENTAAR: Geslachtsbelemmering

19/01/2018 12:01

COMMENTAAR: Geslachtsbelemmering

 

HOEWEL SURINAME PARTIJ is in het Internationaal Verdrag voor Burgerrechten en Politieke Rechten en het Inter-Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens, wil de Staat niet mee in de wettige erkenning van de geslachtsverandering van Yvanna Hilton. Op 11 januari vorig jaar bepaalde de rechter in een bodemprocedure dat de medische geslachtsverandering die Hilton heeft ondergaan, van man naar vrouw, door middel van een kantmelding moet worden opgenomen in de administratie van het bevolkingsregister. De Staat weigert en probeert zijn gelijk in hoger beroep te halen.

De Staat stelt dat de rechter buiten zijn bevoegdheid is getreden en een te ruime interpretatie heeft gegeven aan artikelen van het Burgerlijk Wetboek. Doordat Suriname partij is in bovengenoemde verdragen, lijkt deze stelling niet valide. Volgens de Staat is er geen specifieke wetgeving voor het plaatsen van een kantmelding in het bevolkingsregister over transgenders.

Het is een omissie van de Staat zelf die deze voorziening niet heeft geregeld. Als de nationale wetgeving voorziet in het plaatsen van een kantmelding bij identiteitsverandering maar daarbij niet duidelijk is welke verandering wordt bedoeld, is de wet op basis van de maatschappelijke realiteit onvolledig. Het is een achterhaald verweer dat geslachtsverandering daaronder niet valt. Nieuwe inzichten in de steeds veranderende maatschappij vragen om aanpassing van de wetgeving.

De Staat gaat met zijn onverzettelijke houding voorbij aan het privébesluit van een burger tot geslachtsverandering. Het besluit moet geëerbiedigd worden. In algemene zin verzet de regering zich tegen rechten van LGBT'ers, die vallen onder mensenrechten. Schending hiervan is niet toegestaan. Landen die zich hiertegen verzetten gaan langzamerhand overstag. Surinaamse beleidsmakers verdoen hun tijd door het been stijf te houden en het LGBT-vraagstuk uit de weg te gaan. Waarom niet een brede maatschappelijke discussie over de gevoelens in brede lagen van de samenleving over dit thema aangezwengeld?

Er wordt niet openlijk over gesproken maar er zijn aanwijzingen dat erkenning van LGBT-rechten op verzet stuit vanuit de religieuze hoek. Dit verzet is uitstel van executie, want niet voor niets verbieden grondwetten en mensenrechtenverdragen discriminatie 'op welke grond dan ook'. Het zou de Staat daarom sieren tenminste naar voorbeeld van Costa Rica ten aanzien van homokoppels het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens om een advies te vragen. Dat is zinniger dan (kwetsbare) burgers belemmeren in grondrechten die hen bij voorbaat toekomen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina