Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Iraakse taferelen in Suriname

INGEZONDEN: Iraakse taferelen in Suriname

13/01/2018 16:29

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Op basis van mijn persoonlijke ervaring ben ik van overtuigd dat we te maken hebben met Iraakse taferelen in Suriname. Er zijn meer voorbeelden maar ik zal de mijne aangeven. Een grote bankinstelling heeft kennelijk alle fatsoensnormen overboord gegooid om te kunnen voldoen aan de drang naar macht. Valsheid in geschrifte, bedrog, misleiding, corruptie zijn kennelijk allemaal normaal geworden. Wie niet wil meewerken aan deze praktijken zal de prijs moeten betalen.

Mensen die in het dagelijkse leven doorgaan als de zogenaamde elite werken mee aan deze praktijken, waardoor de doorsnee eerlijke en hardwerkende burger vogelvrij verklaard wordt. Deze bankinstelling legt de klant zaken op door bedrog en misleiding. En als de klant besluit op te komen voor zijn/haar recht, begint de ellende. Dreigingen met veiling is het belangrijkste middel om de klant op de knieën te krijgen. Gebeurt dat niet en gaat de klant zijn recht zoeken, zoals dat in een echte rechtsstaat gebeurt, dan komt het dictatoriale gedrag tot uiting. Als een kort geding wordt aangespannen om de veiling stop te zetten, wordt deze heel snel weer ingetrokken, zonder opgaaf van een reden.

Als de rechtszaak wordt voortgezet door middel van misleiding en bedrog en er bewijzen daarvoor worden geleverd, dan is het hek van de dam! Plotseling wordt dan wederom veiling aangezegd en de zaak komt bij een zeer ijverige rechter die kennelijk bij wijze van uitzondering binnen drie weken vonnis wijst dat de bank mag veilen, terwijl duidelijk sprake is van een fictief gecreëerde achterstand. Toevallig is deze rechter iemand uit dezelfde cultuur als de mensen bij de bank en wordt het vonnis een dag vóór de veiling uitgesproken. Dit betekent dat er geen enkele mogelijkheid wordt gelaten om de veiling nog te stoppen!

De mokerslag om een zich werende partij voor altijd uit te schakelen en voor het leven te traumatiseren. De gehele familie raakt ook getraumatiseerd en emotioneel waardoor verschillende gedachten komen bovendrijven. Zijn er handgranaten te koop? Zijn er machinegeweren te koop? Moet ik maar aan de drugs/drank? De moedeloosheid/machteloosheid slaat dan toe, maar er moet tegelijkertijd aandacht worden gegeven aan de familie die kampt met zelfmoordneigingen.

Welke richting ga je dan op? Dat de gehele rechterlijke macht hiermee in een slecht daglicht wordt gebracht, maakt blijkbaar niets uit. Dat het vertrouwen in de rechtsstaat bij velen wordt geschaad, maakt niets uit. Dat het vertrouwen in de advocatuur wordt geschaad, maakt niets uit! Hoeveel rechtgeaarde Surinamers er al rondlopen met deze trauma's, maakt blijkbaar niets uit! We klagen steen en been dat de gemiddelde Surinamer labiel gedrag vertoont en niet durft te praten maar ik weet nu waar dat gedrag van komt. We zijn angstig!

Rebien Gangaram Panday

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina