Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Denkwijze regering frustreert economie'

'Kortetermijndenken regering frustreert economische ontwikkeling'

08/01/2018 06:11 - Ivan Cairo

Sunil Oemrawsingh, partijsecretaris van DA’91.

Sunil Oemrawsingh, partijsecretaris van DA’91. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Met de nieuwjaarstoespraak van president Desi Bouterse is het duidelijk geworden dat de regering ondanks het bestaan van een Meerjaren Ontwikkelingsplan en jaarplannen geen beleid voor de lange termijn voert. “In werkelijkheid heeft zij een kortetermijndenken van economisch beleid”, zegt Sunil Oemrawsingh, partijsecretaris van DA’91.

Beleidsdebatten in het parlement en op regeringsniveau en hun denktanks hebben volgens de politicus "de neiging om zich intensief te concentreren op wat er waarschijnlijk volgende maand of volgend jaar zal gebeuren". Als voorbeeld noemt hij het voornemen van de regering om een staatsgoudmijnbedrijf op te zetten. Er wordt niet geïntegreerd gedacht.

"De eigen staatsgoudonderneming in deze globaliserende wereld en liberale economische stromingen passen al lang niet meer in deze tijd." Oemrawsingh wijst op de deelname van Staatsolie in Surgold, terwijl het oliebedrijf nimmer in haar strategiedocumenten heeft aangegeven ook in de goudsector te zullen investeren.

Op "bevel" van de regering is dat wel gedaan met alle financiële risico's van dien. Staatsoliedirecteur Rudolf Elias heeft bij diverse aangelegenheden aangegeven dat de investering in Surgold één van de beste beslissingen is geweest die Staatsolie ooit heeft genomen (red.).

In Suriname is een discussie gaande binnen de meer ideologisch gerichte politieke partijen over het economisch beleid. Daarbij wordt de afweging gemaakt tussen het creëren van een meer gelijkwaardige samenleving en het versnellen van economische groei, zegt Oemrawsingh. Deze twee zaken gaan volgens hem hand in hand.

"Verhogen van de langetermijngroei van de economie met bijvoorbeeld een half procent, bij goed bestuur, kan al heel positieve veranderingen teweegbrengen voor de levensstandaard van onze kleinkinderen." Met een economisch beleid voor de lange termijn kan het inkomen van de arbeiders gegarandeerd worden en een robuust sociaal programma worden onderhouden.

Volgens Oemrawsing faalt de regering om bewezen belastingsystemen al dan niet aangepast over te nemen. Ook zou een prikkel in de vorm van belastingverlaging aan bedrijven die het nodig hebben kunnen worden gegeven. Een dergelijke impuls zou een prikkel zijn voor bedrijfsinvesteringen wat zal leiden tot hogere productiviteit en lonen.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina