Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Vertrouwen

COMMENTAAR: Vertrouwen

14/11/2017 12:00

COMMENTAAR: Vertrouwen

 

DE SURINAAMSCHE BANK (DSB) heeft in 2016 ruim SRD 188 miljoen verlies geleden. Mogelijkheden worden gezocht om de bank te stabiliseren. Prioriteit is het terugbrengen van de kasreserve. Met de in september opgerichte Stichting Administratiekantoor Stabiliteit Financiële Sector Suriname (Asfiss) bestaat de intentie om de financiële sector die getroffen wordt door plotselinge calamiteiten weer op poten te krijgen.

Het schijnt de bedoeling te zijn om De Surinaamsche Bank te helpen met middelen uit Asfiss. Banken zeggen echter op dit moment niet te kunnen bijdragen. Allerlei constructies worden bedacht maar uit de vele vragen is nog geen pasklaar antwoord gevonden wat te doen.

Terwijl de Ware Tijd citeert uit een authentieke notariële akte van de oprichting van Asfiss en de Centrale Bank financiële steun vraagt van andere banken - kennelijk om de DSB overeind te houden - ontkent de Surinaamse Bankiersvereniging de oprichting en fondsvorming. Het siert zo'n respectabele organisatie niet om struisvogelpolitiek te spelen en de krant te betichten van tendentieuze berichtgeving. Of heeft de Vereniging een dubbele agenda?

De problemen van de DSB hebben intussen geleid tot verlies van cliënten aan vooral de Hakrinbank. Er wordt zelfs gespeculeerd de bank over te nemen. In opdracht van de regering is een consultantsbureau bezig om de bank door te lichten. Het management wordt versterkt door ontbrekende deskundigheid aan te trekken.

Wat ernstig zorgen baart is dat door speculaties over de toekomst van de DSB het vertrouwen in de bank een deuk heeft gekregen. In banktermen is een deuk erg gevoelig en zorgwekkend. Het verlies van 2016 bracht een schokgolf teweeg en uiteindelijk heeft de toenmalige directeur zijn functie neergelegd. Pluspunt is dat de raad heeft verzekerd dat de dienstverlening is gegarandeerd en de winstgevendheid van de bank wordt hersteld.

Het vertrouwen in de toenmalige Vervuurts Bank, begin jaren zeventig, viel mee toen deze kantelde. Volgens beschikbaar naslagwerk haalden spaarders en rekeninghouders ruim Sf 300.000 van hun rekening. Zowel de media als minister Harry Radhakishun van Financiën (VHP) trokken fel van leer tegen het accountantskantoor dat volgens hen geen deugdelijk controlewerk had geleverd. De minister vond dat er richtlijnen moesten komen voor accountantsbureaus.

Opmerkelijk was dat De Surinaamsche Bank en de Algemene Bank Nederland (ABN) toen passief stonden tegenover nieuwe rekeninghouders met de bedoeling niet meer schade te berokkenen aan de omgevallen bank. Een soortgelijk gedrag van de huidige banken ten opzichte van de DSB zou een sympathieke handreiking zijn.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina