Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ANALYSE: Persvrijheid in het gedrang?

ANALYSE: Persvrijheid in het gedrang?

09/11/2017 19:00

Desi Bouterse staat de pers te woord na zijn stem te hebben uitgebracht. Naast hem loyalist Cliff Limburg die de scepter zwaait op het NII, maar in zijn 'functie' als radiopresentator briest tegen iedereen die 'anti-Bouterse' is.

Desi Bouterse staat de pers te woord na zijn stem te hebben uitgebracht. Naast hem loyalist Cliff Limburg die de scepter zwaait op het NII, maar in zijn 'functie' als radiopresentator briest tegen iedereen die 'anti-Bouterse' is. Foto: dWT Archief  

ANALYSE - ER GEBEURDEN VORIGE week bedenkelijke dingen in medialand: het ‘STVS Journaal’ vond het niet nodig melding te maken van een reeks strafeisen in het 8-Decemberstrafproces. Nadat de Ware Tijd daar een kritisch redactioneel commentaar over had gepubliceerd, ontplofte de perschef van de regering, Cliff Limburg, en haalde hij in ‘Bakana Tori’ fel uit naar de krant. En donderdag sommeerde minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) de leiding van de radiozender RBN om het programma ‘Zeven Even’ uit de ether te halen. Is de persvrijheid in het gedrang of loopt het allemaal niet zo’n vaart?

Tekst: Armand Snijders

LATEN WE BIJ de censuurpraktijken van de STVS beginnen. Het nieuws over de zitting van de Krijgsraad verzwijgen, is niets anders dan censuur. Dat het proces in de belevingswereld van hoofdverdachte Desi Bouterse politiek is ingegeven en hij zich er al tien jaar aan stoort, doet in dit geval niet ter zake.

Het proces is gaande, hij is er ondanks de inzet van alle trucs uit zijn trukendoos niet in geslaagd om het proces stil te leggen. Dus het is een legitiem proces, dat nieuwswaardig is en dat de samenleving op de voet volgt. Dat de STVS dat nieuws de kijkers heeft onthouden, is kortzichtig en dom.

Daar moet wel bij worden aangetekend dat als het om politieke aangelegenheden gaat, in het journaal doorgaans coalitie en oppositie wel keurig hun mening mogen ventileren voor de camera. Maar als het de criminele daden betreft waarvan de president wordt verdacht, wordt in opdracht van hogerhand een dikke rode streep getrokken. Dat is zeer kwalijk.

Zere been

IN HET REDACTIONEEL commentaar bekritiseerde de Ware Tijd vorige week woensdag de censuurpraktijken van de STVS. Dat was tegen het zere been van Limburg, die als baas van het Nationaal Informatie Instituut inmiddels het gezag heeft over alle informatiekanalen van de overheid, en zelfs bepaalt wat ministers en directeuren van ministeries wel en niet tegen journalisten mogen zeggen. In 'Bakana Tori' van die dag probeerde hij tevergeefs geen spaan heel te laten van de Ware Tijd.

Het meest slappe argument was dat ook de vorige regering heeft ingegrepen bij de STVS toen zij een uitzending van 'Suriname Vandaag' verbood. Volgens Limbo moeten media dat nu ook vermelden. Dat is natuurlijk onzin. Destijds hebben vrijwel alle media daar uitgebreid over bericht en schande van gesproken. Ook in het buitenland, met name Nederland, is daar volop aandacht aan besteed.

Schandalige tirade

LIMBURG SCHREEUWT AL jaren via de vele overheidskanalen die tot zijn beschikking staan moord en brand als iemand naar zijn mening de president en/of zijn vrienden heeft beledigd. Maar hij lijdt kennelijk aan geheugenverlies voor wat zijn eigen handelen betreft. Immers, hij laat zich zelf ook niet onbetuigd.

Veel Surinamers kunnen zijn schandalige tirade op 21 juli 2010 in 'Bakana Tori Origineel' op, toen nog. Sky Radio, aan het adres van zittend president Ronald Venetiaan maar al te goed herinneren.Op basis van de maatstaven die deze regering nu hanteert om media en journalisten het leven zuur te maken, zou hij op basis van de toen gedane beledigingen het risico hebben gelopen een paar jaar achter de tralies te verdwijnen.

De knullige en vooral vreemde actie van OWT&C-minister Jerry Miranda om RBN te sommeren te stoppen met het radioprogramma 'Zeven Even' is tekenend voor deze regering. Je vraagt je af waar hij zich druk om maakt. Het is zo slecht gepresenteerd en er wordt zoveel onzin in uitgekraamd, dat er waarschijnlijk geen hond naar luistert.

Bovendien somde hij in zijn gewraakte dreigbrief geen enkel voorbeeld op van wat er precies in strijd met de vergunningsvoorwaarden zou zijn gezegd. Als iemand binnen de regering zich beledigd voelt, dan heeft hij of zij het recht om via de rechter een rectificatie af te dwingen. Dat is in een democratie een normale gang van zaken. Bouterse, de baas van Miranda, heeft dat toch ook gedaan, in deze regeerperiode nog.

Dictatoriale ambities

DREIGEN MET INTREKKEN van de vergunning is ongehoord en kun je alleen verwachten van een regering met dictatoriale ambities. Je zou toch denken dat Miranda op zijn ministerie belangrijkere zaken heeft om aan te pakken. Bijvoorbeeld met bezig zijn de lijkenkasten schoon te vegen en alle corruptiepraktijken van sommige van zijn voorgangers bloot te leggen. Daar is de samenleving echt bij gebaat. Niet bij het zwijgen opleggen van een eenling die publiekelijk wartaal spreekt.

Het is zaak dat de onaangenaamheden tussen vrije media enerzijds en regering/overheid anderzijds niet escaleren en dat we niet in een situatie belanden zoals Suriname in de jaren tachtig heeft meegemaakt. Daar heeft niemand belang bij, ook de regering niet.

Journalisten moeten hun verantwoordelijkheid kennen en de leiders van het land en hun propagandamensen moeten de persvrijheid en het recht op vrije meningsuiting, zoals verankerd in de Grondwet, respecteren. Het is daarom te hopen dat de regeerders de uitgestoken hand van mediabedrijven en de Surinaamse Vereniging van Journalisten accepteren en dat partijen als verstandige mensen rond de tafel gaan zitten.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina