Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • President: 'Criminaliteit en veiligheid aangepakt'

President: 'Criminaliteit en veiligheid worden aangepakt'

08/11/2017 09:52 - Ivan Cairo

President Desi Bouterse.

President Desi Bouterse. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO - President Desi Bouterse heeft dinsdag in het parlement opnieuw herhaald dat de criminaliteit en het veiligheidsvraagstuk in het land worden aangepakt. Zo zijn er de afgelopen periode verschillende succesvolle projecten geïnitieerd, terwijl andere in de startfase verkeren.

Het staatshoofd noemde de verhoogde surveillances en het optrekken van manschappen van de politie en militairen bij roadblocks. "Uw college, evenals het volk, mag erop rekenen dat de regering het bestrijden van de criminaliteit als een bijzonder zorggebied beschouwt''.

De regering zal de harde aanpak van de criminaliteit continueren en tot beheersbare proporties terugbrengen. Hij stelde dat de laatste hand wordt gelegd aan het Safe City-project, waardoor in het eerste kwartaal van 2018 met uitvoering kan worden begonnen.

Volgens Bouterse is de rechterlijke macht zeer te spreken over de positieve en historische ontwikkelingen, zoals blijkt uit uiteenzettingen van zowel de waarnemend hofpresident als de procureur-generaal bij verschil lende gelegenheden.

Dit onderstreept volgens hem de bijzondere plaats, erkenning en waardering, die de regering toekent aan deze instituten. Bouterse maakte ook bekend dat de Anticorruptiewet die in september in DNA is aangenomen al is afgekondigd. Op dit moment worden de uitvoeringsbesluiten op het ministerie van Justitie en Politie voorbereid.

Intussen zijn voordrachten gevraagd van verschillende instanties ter invulling van de Anti-corruptiecommissie. Dit orgaan wordt belast met de preventie en vroege signalering van misstanden binnen staatsinstellingen, alsmede het beschermen van melders van misstanden en het doorgeleiden van meldingen naar de procureur-generaal.

Met betrekking tot de relatie met Nederland voerde de president aan dat de regering een zakelijke relatie voor staat, gestoeld op wederzijds respect, voordeel en geen inmenging in interne aangelegenheden.

Hij zei ook dat naarmate de geopolitieke situatie in de wereld verandert, Suriname zijn buitenlands beleid aanpast. In dat licht moet ook de versteviging van de diplomatieke betrekkingen met Rusland worden gezien.

De relatie met Frankrijk past volgens Bouterse geheel binnen Surinames grenslandenpolitiek. Hij benadrukte dat Suriname een belangrijke rol zal vervullen in het realiseren van de Franse wens, om de Franse Antillen meer te integreren in de regio's waar Suriname deel van uitmaakt.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina