Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Zigzag en bagger

COLUMN: Zigzag en bagger

08/11/2017 14:00 - Serieus!?

COLUMN: Zigzag en bagger

Ivan Cairo  

Over de stopzetting van ‘Zeven-Even’ door minister Jerry Miranda is al heel veel gezegd. Toch zal ik enkele woorden aan deze zaak wijden, omdat het mij voorkomt dat zelfs journalisten zich er niet van bewust zijn wat er gaande is en allerlei koeterwaals op Facebook verkondigen

Laat mij vooropstellen dat via 'Zeven-Even' op een afkeurenswaardige wijze vrijwel constant 'bagger' - om in de terminologie van presentator Satish te praten - werd uitgestort. Over alles en iedereen, oppositie-, regerings-, coalitieleden, vakbondsleiders en soms hun kinderen.That's not my cup of tea at seven in the morning.Het had anders gekund. 

De bagger had netter verpakt kunnen worden. Volgens de wet mag Satish baggeren, maar hij moet voor de juridische consequenties van zijn gebagger instaan. Satish heeft, met aardappeltong en al, gebruikgemaakt, zo u wilt, misbruik gemaakt van de persvrijheid en zijn recht op vrije meningsuiting om zijn ding te doen. 

De Grondwet schrijft duidelijk voor dat de burger dat recht heeft, maar houd er rekening mee dat wanneer je van voornoemd recht gebruikmaakt je dat van een ander niet schendt, zoals bij voorbeeld door te lasteren, te beledigen of inbreuk te maken op mensen hun privacy. Het vraagstuk dat speelt is niet of je het met de inhoud van 'Zeven-Even' eens bent of niet, maar de wijze van ingrijpen.

Het ingrijpen was ongeoorloofd, verkeerd en buitenproportioneel. Miranda is niet de instantie die moet optreden!  Ik zal daarom, zolang ik het predicaat van journalist wil dragen, het recht van iedereen, ook van Satish, om gebruik te maken van het recht op vrije meningsuiting, met verve blijven verdedigen. 

Ook het recht van Limbo om te doen wat hij doet zal ik blijven verdedigen. Wie zich door Limbo beledigd of geschoffeerd voelt zal bij de onafhankelijke rechter een klacht moeten deponeren. Wie zich door Satish geschoffeerd of beledigd voelde had een rechtszaak tegen hem of Rapar Broadcasting Network moeten aanspannen. Dat is de gang van zaken die de staat Suriname met zijn burgers heeft afgesproken door artikel 19 en artikel 10 in de Grondwet op te nemen.

Dat is wat Suriname met de internationale gemeenschap heeft afgesproken door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te ratificeren en als zijn eigen wetgeving aan te nemen. Andere smaken zijn er niet. Dus de hypocriete oppositieleden moeten een toontje lager zingen.

Waar was Santokhi toen in opdracht van zijn partijvoorzitter de uitzending van 'Suriname Vandaag' over de kwestie-Taiwan werd gestopt? Is er toen sprake geweest van behoorlijk bestuur? Hebben we Bee toen gehoord? Zijn partij, Abop, zwaaide toen toch de scepter over het radio- en televisiebeleid?

De NPS en Pertjajah Luhur dokten toen ook en protesteerden niet. De NDP protesteerde wel, omdat het toen in haar politiek straatje paste. Toen werd de persvrijheid volgens de NDP'ers vermoord en de media monddood gemaakt. Nu niet?

Ik hoop dat politici na het misbaksel dat Miranda naar RBN stuurde deze zigzaghouding eindelijk laten varen en de persvrijheid en het recht op vrije meningsuiting tot volle wasdom laten komen zonder zich daarmee te bemoeien. 

Misschien kunnen ze zich nu hard gaan inzetten opdat de wet Openbaarheid van Bestuur eindelijk komt, waardoor de pers een extra tool in handen krijgt om het beleid van regeringen beter aan de kaak te kunnen stellen. Zoals bijvoorbeeld het buitenlandbeleid, want daar valt tegenwoordig ook geen touw meer aan vast te knopen. 

Een jaar geleden werd Kosovo als land erkend en een week of wat geleden werd de erkenning ongedaan gemaakt. Wanneer de president in het parlement stelt dat de regering het principe van niet-inmenging in interne aangelegenheden van andere landen huldigt rijst de vraag waarom zijn regering een jaar geleden dan wel is gaan bemoeien. Had Kosovo die bemoeienis gekocht? Heeft Servië nu een beter bod gedaan om Suriname de erkenning te doen intrekken?

Het zal me niet verbazen als de regering volgens haar zigzagdiplomatie de erkenning van de Palestijnse Staat intrekt, omdat de economische banden met Israël worden aangehaald. Misschien komt de mededeling tijdens de Israel-Suriname Technology and Investment Conference die vandaag in Torarica begint. Of wie weet misschien via de Israëlische pers. 

ivancairo@yahoo.com

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina