Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Onveilig drinkwater

COMMENTAAR: Onveilig drinkwater

02/11/2017 12:00

COMMENTAAR: Onveilig drinkwater

 

SUNAINA SITAL HEEFT in haar afstudeerthesis over veiligheid van water in durotanks in Paramaribo, Para, Wanica, Commewijne en Nickerie alarmerende conclusies getrokken. Riskante concentraties van zware metalen zijn er in aangetoond. Er zijn ook hoge loodconcentraties en een hoog aantal levende bacteriën per milliliter gevonden.

Voedseltechnoloog Ricky Stutgard wijt dit laatste aan slecht onderhoud van de durotanks en verzuim om ze onder een dak te plaatsen. Aanwezigheid van zware metalen schuift hij vooral in de schoenen van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij, die zijns inziens de waterleidingbuizen niet goed onderhoudt.

Sommige ziekten en de gevolgen daarvan zijn soms moeilijk te verklaren. Waterreservoirs, de zogeheten durotanks, kunnen ernstige ziekten veroorzaken. Bij aankoop van zo'n reservoir is waarschijnlijk in een handleiding, zover die wordt aangeleverd, de noodzaak van onderhoud aangegeven, maar in hoofdzaak wordt aandacht besteed aan de gebruiksaanwijzing.

Aangenomen dat het onderhoud is omschreven in de handleiding, al of niet in een taal die afwijkt van de traditionele talen, is het logisch dat een durotank periodiek moet worden schoongemaakt. Het is interessant te weten of het onderzoek heeft uitgewezen waarom dat niet wordt gedaan.

Dat slechts twintig procent van de onderzochte huishouders de tank schoonmaken, dertig procent die onder een dak plaatst en geen van de huishoudens het water vóór gebruik kookt om de veiligheid te vergroten, bevestigt dat het zeer treurig is gesteld met een goede gezondheidsvoorlichting. Geen mens kan ermee leven dat kikkers en ander ongedierte het water in het reservoir met onder andere uitwerpselen vervuilen.

Daarom moet het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg in samenwerking met het waterleidingbedrijf via een grootscheepse voorlichtingscampagne informatie geven over onderhoud van durotanks. Geld mag geen rol spelen als het gaat om de volksgezondheid. Daarom zouden middelen moeten worden vrijgemaakt om de waterleidingbuizen periodiek een grondige onderhoudsbeurt te geven.

Hoewel zeer onpraktisch, is het de moeite waard het water te koken. In gebieden waar de burgers verstoken zijn van kraanwater en de druk erg laag is, worden geïmproviseerde watertanks op een primitieve manier gebruikt. De gebruikers lopen waarschijnlijk een groter gezondheidsrisico omdat het water via de vervuilde dakgoot wordt opgevangen, met alle gevolgen van dien. Sommige hebben geen deksel zodat ongedierte eenvoudig kan binnendringen.

Voor wat betreft het onderhoud bestaat er vermoedelijk een gat in de markt voor importeurs of handige ondernemers die zich kunnen aandienen om durotanks schoon te maken.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina