Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Nieuw conflict

COMMENTAAR: Nieuw conflict

08/09/2017 12:00

COMMENTAAR: Nieuw conflict

 

ER DREIGT EEN nieuw conflict tussen onderwijsbonden en minister Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Op een persconferentie woensdag heeft de voorzitter van de Bond van Leraren en Alliantie van Leerkrachten in Suriname, Wilgo Valies, zijn bezorgdheid uitgesproken over het grote aantal leerkrachten dat kennelijk uit rancune is overgeplaatst. In sommige gevallen zou het zelfs gaan om volledige leerkrachtenteams.

Valies ziet de maatregel als een poging om de eenheid onder de leerkrachten te breken en om stakingen de kop in te drukken. Daarnaast hebben de bonden een brief ontvangen met de mededeling dat voortaan korting zal worden toegepast op het loon van bestuursleden die onder werktijd vakbondswerk doen. Toelagen en voorzieningen zijn volgens Valies stopgezet en de dagelijkse werktijd wordt verruimd tot drie uur 's middags. Volgens Valies zijn onderwijsbonden die niet onder hem vallen met rust gelaten

Er waren al enkele keren ernstige botsingen tussen Peneux en Valies. Dus had de minister bij voorbaat kunnen en moeten weten of beseffen dat elk besluit door hem genomen tegen een leerkracht of een groep van leerkrachten uitgelegd kan worden als rancune. De minister had op zijn minst, al is het maar uit egards, overleg moeten plegen met de bonden. Het zal niet verwonderen dat hij achteraf probeert de kritiek van de bonden te ontkrachten. De voorlichtingsdienst van de overheid had in ieder geval het proces moeten begeleiden.

Neem bijvoorbeeld de maatregel waarbij leerkrachten voortaan tot drie uur 's middags moeten werken. Als die werktijdenregeling bestaat, dan moet worden aangegeven waarom leerkrachten sinds jaar en dag tot één uur werken, en waarom die drie uur-regeling nu plotseling wordt toegepast. Volgens een ILO-conventie moeten vakbondsleiders de gelegenheid krijgen van de werkgever, om vrijelijk het vakbondswerk te doen. Dat deze verworvenheid plotseling wordt ingetrokken, geeft terecht te denken en wijst op rancune door de vakbondsacties die gedurende de afgelopen maanden zijn gevoerd.

Dat wil zeggen dat er alle reden is, niet alleen voor de twee bonden van Valies, maar ook voor de overige onderwijsorganisaties, om de minister opheldering te vragen. Als wat Valies gezegd geeft waar is, kan er maar één conclusie getrokken worden: de minister is uit op confrontatie en dat zal ertoe leiden dat straks de leerlingen weerd de dupe worden. Hij doet er goed aan af te zien van de ramkoers die hij heeft ingezet en zich (opnieuw) te bezinnen eer te beginnen.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina