Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Overheid hanteert botte bijl bij leerkrachten

Overheid hanteert botte bijl bij leerkrachten

07/09/2017 15:42 - Naomi Hoever

Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname.

Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname. Foto: Benito Ong A Swie  

PARAMARIBO - De overheid hakt met de botte bijl binnen onderwijsstructuren en organisaties. De fundamentele rechten van leerkrachten worden vertrapt. Dat zei vakbondsvoorzitter Wilgo Valies woensdag na een algemene ledenvergadering van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname.

Een flink aantal leerkrachten die in het afgelopen schooljaar hebben gestaakt, zijn overgeplaatst door minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. In sommige gevallen gaat het om het volledige leerkrachtenteam van een school. Volgens Valies is deze maatregel bedoeld om de eenheid onder de leerkrachten breken en stakingen de kop indrukken.

Het ministerie heeft een paar duizend leerkrachten in gebreke gesteld, omdat zij in juni een vakbondsvergadering hebben bijgewoond onder werktijd. Verder hebben bestuursleden van de beide bonden geen recht meer op vermindering van het aantal verplichte werkuren om hun taken als bestuurslid te kunnen uitvoeren. Het ministerie heeft per brief laten weten dat deze faciliteit is ingetrokken. Valies zegt dat deze voorziening is geregeld in een overeenkomst tussen de werkgever en de vakorganisaties.

Hij wijst erop dat werknemers zich mogen organiseren en dat besturen gefaciliteerd moeten worden, zoals is vastgelegd in conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie. Uit een belronde van de redactie is gebleken dat deze maatregel alleen is toegepast op de bestuursleden van de twee bonden die door Valies geleid worden.

Leerkrachten ontvangen volgens Valies niet langer de voorzieningen en toelages, waarop zij aanspraak maken. "De voorzieningen zijn volledig stopgezet zonder overleg. De overheid mag niet aan onze verworvenheden komen. We zullen niet accepteren dat Peneux het pad van confrontatie opgaat, maar als hij dat wil zal het komen", zegt hij gebelgd.

De bondsvoorzitter typeert het optreden van de overheid als "onfatsoenlijk en rancuneus". "Deze regering is stelselmatig bezig de twee vakbonden uit te schakelen. Ze is verplicht zich te houden aan de conventies." De maatregelen zijn volgens hem duidelijk bedoeld om de leerkrachten monddood en bang te maken om voortaan deel te nemen aan protestacties.

Leerkrachten hebben woensdag tijdens de algemene ledenvergadering gezegd dat zij zeker zullen protesteren tegen de maatregelen van het ministerie. "Als de overheid dit inderdaad doorvoert zullen wij ons massaal verzetten."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina