Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Peneux wil onderzoek naar slechte schoolprestaties

Peneux wil onderzoek naar slechte schoolprestaties

10/08/2017 07:19 - Wilfred Leeuwin

Onderwijsminister Robert Peneux in het parlement. De minister is van mening dat er iets structureel mis is met het onderwijs.

Onderwijsminister Robert Peneux in het parlement. De minister is van mening dat er iets structureel mis is met het onderwijs. Foto: dWT  

PARAMARIBO - Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft een grootschalig onderzoek aangekondigd naar de slechte leerprestaties van de afgelopen jaren. Hij trekt alvast de voorlopige conclusie dat er iets structureel mis is met het onderwijs.

Het onderzoek zal zich vooral richten op leerstofprogrammering, afbakening van de leerstof voor de toets en of examenvakken, het niveau van de repetities en schoolonderzoeken, didactische vaardigheden van de leerkrachten, het effect van de stakingen waarbij schooldagen verloren zijn gegaan en hoe verantwoord die stakingen zijn geweest. De onderwijsinspectie zou het onderzoek moeten uitvoeren op de minder goed presterende scholen op alle niveaus. Pas daarna kan volgens de minister een conclusie worden getrokken. Hij vindt het niet juist dat de slechte resultaten worden toegeschreven aan de attitude van de leerlingen.

De minister presenteerde maandag cijfers aan het parlement waaruit blijkt dat voor het mulo-eindexamen nog nooit een landelijke score van 75 procent is behaald. Ook hoe dat komt zal moeten worden onderzocht. Dit jaar is het landelijke gemiddelde 49 procent, lager dan het vorige schooljaar. Dit geldt ook voor de cijfers van schoolonderzoeken in vergelijking met de examencijfers. Bij schoolonderzoeken is het gemiddelde cijfer zeven, hoger dan bij de examens waar een vijf of minder wordt genoteerd.

Peneux benadrukt het belang van het onderzoek, wanneer over het algemeen voor het mulo en het voortgezet wetenschappelijk onderwijs de cijfers voor talen, waaronder Nederlands, bedrijfseconomie en wiskunde gemiddeld niet hoger zijn dan een vijf. Er zal goed moeten worden onderzocht hoe deze cijfers tot stand zijn gekomen. Dit schooljaar hebben zes scholen van het lager beroepsonderwijs een resultaat neergezet van nul geslaagden en in sommige gevallen ook nul herexamens. Volgens Peneux moeten er in deze gevallen echt vragen gesteld worden over de serieusheid van de schoolleiding.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina