Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Afremmen en aanpakken

COMMENTAAR: Afremmen en aanpakken

08/08/2017 12:00

COMMENTAAR: Afremmen en aanpakken

 

DE JAARLIJKS SLECHTER wordende resultaten van alle schooltypen zijn niet alleen bedroevend en triest, maar geven ook reden tot grote bezorgdheid. Ons onderwijs blijft afglijden. Het gaat niet alleen om het percentage geslaagden. Ook het hoogste aantal zittenblijvers in de regio (volgens het Instituut voor Statistieken van de Unesco) en het schrikbarende aantal voortijdige schoolverlaters, is een duidelijk bewijs dat het snel bergafwaarts gaat.

Wij gaan er niet vanuit dat beleidsmakers, vooral de meest verantwoordelijke minister, de ernst van de situatie niet onderkennen. Het probleem schijnt te zijn onkunde en onmacht. Wie maatregelen had verwacht om de slechte resultaten van vorig schooljaar te corrigeren, is bedrogen uitgekomen. Integendeel werd het erger! Opvallend is de wijze waarop groepen die aan de regering verbonden zijn, proberen het falend beleid goed te praten.

Zo hemelt de NDP-jongerenafdeling Flora de president op als zou hij de messias zijn die zoveel voor het onderwijs doet. Er zijn zeker maatregelen genomen in het kader van het onderwijs en er liggen plannen. Maar die zijn niet de wortel van het probleem. En juist daar gaan de partijgetrouwen kennelijk gemakshalve aan voorbij.

Ons onderwijs verkeert in een situatie waarbij achteruit kijken niet zinvol is, tenzij wij uit onze fouten en tekortkomingen willen leren. Daarbij moet zoveel mogelijk deskundigheid, ook van andersdenkenden dan regeringsgezinden, betrokken worden. Het gaat immers om de toekomst van onze jongeren. Hen weer hoop geven. Toen ongeveer een maand geleden de eerste slaagresultaten van het middelbaar en hoger onderwijs bekend werden, zochten velen de oorzaak bij de leerkrachten die gestaakt hebben. Dat zal wel bijgedragen hebben, maar het probleem is veel groter.

Lijkt het de regering daarom niet zinvol om wetenschappelijk te laten onderzoeken wat het effect van diverse ontwikkelingen is op het onderwijsproces? Een korte opsomming: de stakingen, het tekort aan onderwijsinspecteurs, protestacties van schoolvervoerders, ongemotiveerde leerkrachten en leerlingen, onhandelbare leerlingen, de thuissituatie van scholieren, weinig toekomstperspectief voor jongeren, de onderwijsstructuur, slechte betalingsdiscipline.

Wanneer de deelrapporten op tafel liggen zal de regering op basis daarvan (nieuw) beleid met hoop op de toekomst moeten uitstippelen. We kijken uit naar een minister die bezieling uitstraalt en bereid is waar nodig het mes erin te zetten. Bijvoorbeeld op scholen met de slechtste resultaten. Niet onbelangrijk is dat er rust komt op het meest verantwoordelijke ministerie in het onderwijsproces. De huidige minister is de vierde in zeven jaar!

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina