Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Verzekerden hekelen werkwijze SZF

Verzekerden hekelen werkwijze SZF bij late premiebetaling

19/06/2017 06:19 - Van onze redactie

SZF-directeur Rick Kromodihardjo, eerste vanuit links, ontkent niet dat van de mensen, wiens verzekering is verstreken een bijdrage wordt gevraagd, maar zegt dat het om administratiekosten gaat. “

SZF-directeur Rick Kromodihardjo, eerste vanuit links, ontkent niet dat van de mensen, wiens verzekering is verstreken een bijdrage wordt gevraagd, maar zegt dat het om administratiekosten gaat. “  

PARAMARIBO - Verzekerden van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) zijn het niet eens met de wijze waarop het fonds omgaat met onder andere personen wier verzekering pas vervallen is. Ze keuren het af dat er kosten in rekening worden gebracht, terwijl de wet voorschrijft dat de verzekeringsmaatschappij verplicht is om de verzekerde bij het uitblijven van de premiebetaling drie maanden verder te verzekeren.

Het SZF overtreedt in hun ogen de Wet Nationale Basiszorgverzekering. De 'gedupeerden' betreuren dat niemand hiertegen optreedt. De Ware Tijd verneemt dat het gaat om een relatief klein bedrag, dat bij lange na de premie niet benadert. De directeur van het SZF, Rick Kromodihardjo ontkent niet dat van de mensen, wiens verzekering is verstreken een bijdrage wordt gevraagd, maar zegt dat het om administratiekosten gaat. "Uit de redactie en samenstelling van de wet is duidelijk dat het nimmer de bedoeling van de wetgever is of is geweest om een persoon of een deelnemer van voorzieningen gebruik te laten maken zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat", zegt de directeur. Met 'tegenprestatie' wordt premie bedoeld. Als dat zou gebeuren zou het de ondergang van het zorgstelsel betekenen, zegt de directeur. Hij wijst erop dat verzekeraars zich aan de wet houden en hun boekje niet te buiten gaan. Volgens de wet blijft iedere verzekerde verantwoordelijk voor de betaling van zijn premie. Personen die niet meer in staat zijn om de verzekering te betalen worden, zoals in de Wet geregeld is, verwezen naar het Uitvoeringsorgaan. Dat gaat na in hoeverre betrokkene de premie inderdaad niet meer kan betalen. Indien dit komt vast te staan, krijgt hij subsidie waarmee onder andere de verschuldigde premie betaald moet worden.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina