Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Belastinginning ombuigen

COMMENTAAR: Belastinginning ombuigen

21/04/2017 12:00

COMMENTAAR: Belastinginning ombuigen

 

VAAK HEBBEN DESKUNDIGEN en de vakbeweging aangedrongen ook bij de brede schouders en personen die belasting ontduiken het geld te gaan halen. Nu wordt de kleine man voortdurend opgezadeld met lastenverzwarende maatregelen. De overheid ontziet vermoedelijk om politieke redenen zij die opzettelijk niet of niet voldoende belasting betalen. De kleine loontrekker heeft doorgaans noodgedwongen meerdere banen om de monden die thuis wachten te vullen. Om te overleven werken man en vrouw. Dat is geen ideale situatie omdat dit kan leiden tot een instabiel gezinsleven.

De overheid zet druk op de samenleving, maar staart zich blind op een soort materiële schijnwelvaart van delen in de samenleving. Nu ze de regie over het loon- en prijsbeleid niet heeft, is een explosieve situatie ontstaan en zit het regeerteam op een tijdbom. Omdat de overheid niet kan of wil terugvallen op statistieken van een huishoudonderzoek, worden voortdurend slechte besluiten genomen en wordt de samenleving, lees de doorsnee burger, leeggeplukt. Er is geen grondige kijk op de inkomsten en uitgaven van de samenleving.

Nu de koopkracht sterk achteruit is gegaan door de voorthollende inflatie veroorzaakt door interne en externe factoren en een overheid die nog steeds niet de tering naar de nering zet, is de maat vol. Het protest op straat spreekt boekdelen. Wanhoopspogingen worden ondernomen om aan IMF-voorwaarden te voldoen. Gevolgen, voortvloeiend uit de knellende maatregelen van de overheid worden door dienstverleners, vervoersbedrijven en ondernemers doorberekend in de dienstverlening en producten aan de consument.

Terwijl alsmaar meer geld uit de zakken van eenvoudige werkers wordt geklopt, staan er volgens belastingdeskundige Shyamnarain nog enkele mogelijkheden open om op een andere manier extra belastinggeld te innen. Hij doelt onder meer op vermogensbelasting voor eigenaren van gigantische woningen, dure auto's, juwelen, aandelen en andersoortig vermogen. Zij behoren tot de groepen die kennelijk bewust worden ontzien.

Groot grondbezitters mogen niet vrijuit gaan. Kleine goudzoekers en de informele sector lijken onaantastbaar. Uit een bepaald politiek kamp is herhaaldelijk verzet gekomen tegen aanpak van groot grondbezitters. Bekend is de historische uitspraak van een voorname politicus die in het parlement opmerkte: 'over my dead body' waarmee hij grootgrondbezitters in bescherming nam.

De president, ministers, DNA-leden en toppers van parastatale bedrijven hebben in de huidige crisis een morele plicht een redelijk deel van hun inkomen in een solidariteitsfonds te storten, zodat achterstand in betaling van subsidie aan sociale instellingen en stichtingen voor mensen met een beperking, worden ingelopen.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina