Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Hoop en wanhoop

COMMENTAAR: Hoop en wanhoop

15/04/2017 12:00 - Van onze redactie

COMMENTAAR: Hoop en wanhoop

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - BURGERS ZIJN DE afgelopen dagen opnieuw geconfronteerd met besluiten van de regering die leiden tot meer wanhoop. Verarming grijpt om zich heen, en de al armen worden allerarmsten en het lijkt alsmaar ernstiger te worden. In plaats van dat de rust weerkeert, wordt de onvrede alsmaar groter.

Bijna ten einde raad uiten grote groepen hun frustratie door protest op straat en eisen over ombuiging van het beleid. Prioriteit daarbij is het terugdraaien van de brandstofprijs. De mensen kregen dinsdag een extra schok met een officiële mededeling van nog een verhoging van de brandstofprijs na de recente geruchtmakende SRD 0,58 per liter. Die nieuwe aanpassing zou niet door de regering, maar door de oliemaatschappij(en) worden doorgevoerd. Die maatregel is echter binnen enkele uren teruggedraaid voor nadere exercitie, maar is niet van de baan.

De overheid is deels schuldig aan de crisis door in tijden van voorspoed in de olie- en goudsector geen reserve te hebben opgebouwd voor het opvangen van onverwachte tegenvallers en lijkt nu zelf gevangen in een toestand van wanhoop. Maatregelen van de overheid om de crisis te bezweren geven het gevoel van 'paniekvoetbal'. Afgezien van het bezetten van overheidseigendommen zijn de straatacties tot nu toe vreedzaam verlopen. Maar er hoeft weinig te gebeuren of de vlam slaat in de pan. Gegoede burgers blijken nu al bang te zijn dat zij bij escalatie een doelwit kunnen worden.

Wanhoop is een ellendige toestand waarin men geen uitkomst ziet. Het tegenovergestelde is hoop, de wens dat iets aangenaams werkelijkheid wordt. Tegen de achtergrond van de spanningen in het land hebben kerken dezer dagen opgeroepen te bidden voor land en volk. De missie van het aardse leven van Jezus en zijn smartelijke kruisdood maken vooral deze dagen op christenen indruk. De moedige manier waarop Jezus is omgegaan met zijn vernedering en kruisiging gevolgd door de opstanding die wij met Pasen vieren, moet voor ons een aanmoediging zijn tot hoop op een betere toekomst.

De regering moet haar volk hoop geven. Allereerst moet ze het boetekleed aandoen, fouten erkennen en eruit leren. Dat is het moment waarop de tijd aanbreekt voor het christelijke principe van geloof, hoop en liefde dat wordt omgezet in positieve energie. Een mogelijkheid is een ronde tafel conferentie waaruit een redelijk werkbaar en gezamenlijk reddingsplan moet voortkomen, dat beantwoordt aan aangepaste inzichten waarin vooral actievoerende groepen zich herkennen als vertegenwoordiger van de zwijgende meerderheid.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina