Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Onvrede in de damwereld

COMMENTAAR: Onvrede in de damwereld

20/03/2017 12:00 - Van onze redactie

COMMENTAAR: Onvrede in de damwereld

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - OPEENVOLGENDE BESTUREN VAN de Surinaamse Dambond (SDB) zijn niet in staat gebleken enige structuur in de organisatie te brengen en de leden te bewegen tot eenheid en volwassenheid. Die hebben meerdere malen het gedrag vertoond als van een verwend kind dat zijn zin niet krijgt. Het is voortdurend hommeles.

Twee weken geleden gaf voorzitter Frank Lo Kim Lin er de brui aan. Naar het waarom wordt gegist, maar het kan niet anders dan dat hij zich niet gedragen voelde, zij het door de leden, zij het door medebestuurders, die nauwelijks nog over waren of door een combinatie van beide. Te pas en te onpas grijpen leden van de bond elke gelegenheid aan om hun ontevredenheid te uiten. De laatste keer was woensdag, nota bene kort vóór aanvang van het eerste toernooi in maanden: het Surinaams Kampioenschap Dammen.

Nog voordat er zelfs maar één damschijf was verplaatst ontstond er een clinch tussen enkele leden en leden van het overgebleven bestuur. Leden, met in de voorhoede Gerson Bendt en Marcel Oostburg, eisten boos dat eerst enkele zaken op bestuurlijk niveau besproken of opgelost moesten worden alvorens te starten. De twee noemden het bestuur onwettig, omdat Lo Kim Lin de voorzittershamer eerder had teruggegeven.

Sommige leden vinden dat een bestuur ophoudt te bestaan wanneer de voorzitter aftreedt. Fungerend voorzitter John Hasrat herinnerde eraan, dat de leden zelf op een algemene ledenvergadering het bestuur mandaat hadden gegeven om zonder Lo Kim Lin door te gaan en zaken af te handelen, om direct na het toernooi bestuursverkiezing te houden.

Het gedrag van de leden is afkeurenswaardig en neigt naar opzet om onrust en of onenigheid aan te wakkeren, gezien de afspraak op de ledenvergadering. Van vooral volwassenen in de organisatie wordt verwacht dat ze het juiste moment kiezen om hun gal te spuwen en niet aan het begin van een belangrijk toernooi.

Eén van die volwassenen is oud-voorzitter Robur Levens die in staat bleek de gemoederen te bedaren. Hij maakte de leden duidelijk dat de start van het toernooi niet het moment was om onvrede te uiten, vooral omdat die onvrede niet direct te maken had met het toernooi. Gezien de gang van zaken bij de bond zullen het echt wijze mannen en/of vrouwen moeten zijn die het roer zullen overnemen.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina