Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Dweilen met de kraan open

COMMENTAAR: Dweilen met de kraan open

17/03/2017 12:00 - Van onze redactie

COMMENTAAR: Dweilen met de kraan open

 

PARAMARIBO - IN OKTOBER VORIG jaar heeft het ministerie van Justitie en Politie met veel fanfare het digitale platform geïntroduceerd voor voor het aanvragen of verlengen van verblijfsvergunningen. Op de website van het departement worden instructies gegeven hoe dit moet gebeuren. Binnen twee weken krijgt de belanghebbende antwoord of de aanvraag aan de wettelijke eisen voldoet. De automatisering en digitalisering zou het moeilijker moeten maken voor ambtenaren om te frauderen bij de uitgifte van verblijfsdocumenten aan vreemdelingen.

De ministeries van Arbeid en van Handel en Industrie, de immigratiedienst en het Korps Politie Suriname werden geïnformeerd over de nieuwe werkwijze. Nog geen half jaar na de introductie van het nieuwe systeem komt de eerste ontluistering. Opnieuw blijkt er te zijn gefraudeerd met verblijfsvergunningen. Wat zorgen baart is dat medewerkers van meerdere ministeries met elkaar schijnen te hebben gecollaboreerd om de malversaties te plegen. Maar wat binnen de landsgrenzen gebeurt is slechts een radertje in het geheel wat betreft toelating van vreemdelingen tot Suriname. Het immigratiebeleid is verre van ideaal.

In de diplomatieke dienst wordt zelfs laatdunkend gesproken over onder andere het visumbeleid of beter gezegd het ontbreken van een adequaat, goed doordacht visumbeleid. "In sommige landen zijn we eigenlijk alleen nog maar een ordinair verkooppunt van visa en toeristenkaarten", liet een diplomaat zich recentelijk tegenover de redactie ontvallen. De huidige aanpak zet de weg wagenwijd open voor mensen die om wat voor reden dan ook zich in een ander land willen vestigen, om mee te liften met de stroom van personen die met legitieme bedoelingen naar Suriname komen. Het is dus de hoogste tijd dat het visum- en vreemdelingenbeleid onder het vergrootglas wordt geplaatst en adequate maatregelen worden getroffen om excessen te voorkomen of te minimaliseren.

In het verleden is vaker geopperd dat personen op afdelingen die zeer corruptiegevoelig zijn aan een grondige psychologische test onderworpen zouden moeten worden. Zo kan ook worden nagegaan in hoeverre ze gevoelig zouden kunnen zijn voor het aannemen van steekpenningen om zich in te laten met illegale praktijken. Misschien is het aan te bevelen dat, gelet op de huidge financieel-economische situatie in het land, waarbij ambtenaren niet tot de dikst verdienende werkers in het land kunnen worden gerekend, een gedegen psychologische screening vooraf gaat voordat iemand op een gevoelige post wordt geplaatst. Anders blijft het dweilen met de kraan open en wordt de put steeds weer gedempt nadat het kalf verdronken is.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina