Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Zware beschuldigingen

COMMENTAAR: Zware beschuldigingen

16/03/2017 12:00

COMMENTAAR: Zware beschuldigingen

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - DE BESCHULDIGINGEN VAN Mukesh Ramlagan , voorzitter de Veehoudersbond Suriname (VHB), aan het adres van de Melkcentrale zijn ernstig. Als het waar is wat Ramlagan beweert over de misstanden bij het staatsbedrijf, dan is dat een zeer kwalijke zaak. Hij zegt dat personen binnen het bedrijf zichzelf verrijken, waardoor de Melkcentrale naar de afgrond wordt geleid. Daarnaast werd volgens hem in het verleden op dag basis 27.000 liter melk afgenomen van de boeren, nu zou dat nog maar zevenduizend liter zijn. Met als gevolg dat melk melkproducten nog maar voor veertig procent uit rauwe melk bestaan, de rest is melkpoeder.

Het meest zorgwekkende is de beschuldiging dat ook gebruik wordt gemaakt van gesmokkelde melkpoeder. Als dat waar is, kan dat een gevaar voor de volksgezondheid opleveren omdat niet duidelijk is waar dit vandaan komt en of het wel geschikt is voor menselijke consumptie. Dat is een gevaarlijke zaak. Zo kwamen in China in 2008 zes baby's om het leven en werden honderdduizenden anderen doodziek nadat ze met melamine besmette melk hadden gedronken. De melkpoeder was via dubieuze kanalen op de markt gekomen en niet getest.

Opmerkelijk is dat Ramgolan voor wat betreft de beschuldigingen alleen staat. Voorzitter Edmond Blufpand van de Vereniging van Surinaamse Melkboeren heeft niet de indruk dat er wordt gesjoemeld en ook volgens de directie van de Melkcentrale en verantwoordelijk minister Soeresh Algoe van Landbouw Veeteelt en Visserij is er niets aan de hand.

Vooralsnog heeft Ramlagan geen harde bewijzen op tafel gelegd en moeten we hem op zijn woord geloven. Maar als hij er over beschikt, dan zal hij daarmee op de proppen moeten komen en deze moeten overhandigen aan de autoriteiten. Het is echter niet de taak van de politie om een onderzoek in te stellen. Dat is meer een klus voor de Centrale Lands Accountants Dienst (Clad), omdat het in dit geval een staatsbedrijf betreft. Het zou de leiding van het bedrijf sieren als ze de Clad zelf zou vragen om het reilen en zeilen binnen het bedrijf tegen het licht te houden, zodat iedere twijfel kan worden weggenomen en de ruis de kop wordt ingedrukt. Daarmee kan ook worden aangetoond dat er echt niet gesjoemeld wordt met smokkelmelkpoeder, en dus de gezondheid van de consumenten.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina