Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Rechter ondermijnd

COMMENTAAR: Rechter ondermijnd

15/03/2017 12:10

COMMENTAAR: Rechter ondermijnd

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - DE UITZETTING VAN een vreemdeling halsoverkop zaterdagavond naar Nederland heeft onder anderen bij juristen, met name advocaten, tot verbazing geleid. Dat komt vooral omdat de rechter in kort geding nog geen 48 uur eerder had beslist dat hij niet mocht worden uitgezet, waarmee een besluit van de minister van Justitie en Politie van vorige maand werd geschorst. De vertegenwoordiger van de Staat bij het proces, een officier van justitie (ovj), vernam de uitspraak via de advocaat van de vreemdeling. Het kan niet anders dan dat de ovj de procureur-generaal (pg) hierover heeft ingelicht. De pg heeft echter gedaan of zijn neus bloedt en heeft snel alles in orde gemaakt om de vreemdeling uit te zetten, nog voordat het vonnis aan hem kon worden betekend. Dat zou dinsdag moeten gebeuren.

Het Openbaar Ministerie (OM) is een van de instanties, die er (mede) op toezien dat de rechtszekerheid en rechtshandhaving gewaarborgd worden. Burgers kunnen hieruit de zekerheid putten dat ze in een rechtsstaat wonen. En juist dit laatste heeft de afgelopen tijd en in het weekend geleid tot vraagtekens. Het is niemand minder dan de pg, de baas van het OM, die de gedachte van rechtsstaat aan het wankelen heeft gebracht.

Terwijl volgens diverse advocaten de pg geen deurwaardersexploten aanneemt na werktijd, heeft hij zich met het negeren van het - weliswaar nog niet betekende vonnis - beijverd dat de man kon worden uitgezet. Dit is opzet en neigt naar ondermijning van de rechter.

Het is niet de eerste keer dat deze pg vraagtekens oproept over de rechtszekerheid en het rechterlijk gezag ondermijnt. Dat heeft hij ook gedaan in het geruchtmakende 8 Decemberstafproces, door - in opdracht van de regering, lees president - te proberen voortgang van het proces te blokkeren. De Krijgsraad heeft dat van tafel geveegd en nu probeert de pg via een beroepsprocedure bij het Hof van Justitie zijn wil of die van zijn broodheren, door te drukken.

Zijn optreden in beide zaken verdient geen schoonheidsprijs en ongetwijfeld zal, ook buiten de grenzen de vraag worden gesteld of Suriname nog een rechtsstaat genoemd mag worden. De pg moet beseffen dat hij met zijn eigengereid optreden het land, ook internationaal, schade berokkent en de rechtzoekende Surinamer aan het twijfelen kan brengen.

Er moet alles aan gedaan worden dat de twijfel die over de rechtsstaat Suriname is ontstaan zo snel mogelijk wordt weggemaakt en dat burgers weer het volste vertrouwen krijgen bij het zoeken van hun recht.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina