Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Bouwsector versus zeeschildpad

COMMENTAAR: Bouwsector versus zeeschildpad

17/02/2017 12:00

COMMENTAAR: Bouwsector versus zeeschildpad

 

HET ONVERWACHTE BESLUIT van de regering om het verbod op het afgraven van schelpen en schelpzand te Braamspunt op te heffen, doet velen de wenkbrauwen fronsen. Ruim een jaar geleden maakte minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) een voorlopig einde aan de voor het milieu schadelijke activiteiten van concessiehouders. Zijn departement zou met het Wereldnatuurfonds een zes maanden durend onderzoek uitvoeren naar het effect van de Guyanastroom op de Surinaamse kust en de mogelijke effecten van menselijk handelen hierop. Zoals het handelen van commerciële zandafgravers te Braamspunt.

In een verklaring stelde het ministerie dat daarnaast de kans "zeer groot" zou zijn "dat het afgraven van schelpen en schelpzand voorgoed verbannen zal worden". Het belang van het milieu, en in het bijzonder de zeeschildpadden die op Braamspunt hun eieren komen leggen, woog voor Dodson zwaar. Wel moest er nog even een alternatief worden gezocht voor de bouw- en constructiesector die afhankelijk is van schelpen en schelpzand.

Daarna bleef het opvallend stil. Het afgraven was weliswaar gestaakt, maar de resultaten van het aangekondigde onderzoek werden nooit openbaar gemaakt. En nu vindt Dodson opeens dat het afgraven weer kan beginnen, omdat anders de bouw- en constructiesector met een tekort aan materialen zou komen te zitten. Hij heeft kennelijk het afgelopen jaar niet naar alternatieven gezocht, met als gevolg dat de zeeschildpadden en het milieu het gelag gaan betalen. Het lijkt eerder een drogreden van de minister, want de indruk bestaat dat er geheel andere belangen meespelen. Namelijk die van concessiehouders die dicht bij het politieke vuur zitten. En die de macht hebben om druk op Dodson uit te oefenen, zodat zij weer aan hun lucratieve graafwerkzaamheden kunnen beginnen.

Het is volkomen terecht dat milieu- en toeristische organisaties fel gekant zijn tegen het opheffen van het verbod, dat vreselijke gevolgen kan hebben voor de zeeschildpadden, het milieu en in de toekomst zelfs voor Paramaribo. Bijzonder is dat zowel binnen de coalitie als de oppositie de protesten van de organisaties worden ondersteund. Dat geeft hoop. Maar gevreesd moet worden dat de regering, zoals wel vaker, de kritiek van de hand wijst en haar wil gewoon oplegt. Want dat deze regeerders zich niets aantrekken van de wensen van de volksvertegenwoordiging, laat staan van belangengroeperingen en het volk, hebben ze in de afgelopen jaren helaas maar al te vaak aangetoond.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina