Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Regering 'misleidt' parlement in kwestie Alcoa/Suralco

Regering 'misleidt' parlement in kwestie Alcoa/Suralco

16/02/2017 16:38 - Ivan Cairo

Regering misleidt parlement in kwestie-Alcoa

 

PARAMARIBO - De regering heeft De Nationale Assemblee (DNA) in de kwestie Suralco/Alcoa misleid. De intentieverklaring die in 2015 door het parlement werd verworpen, waarna de president had meegedeeld dat die vervolgens was ingetrokken, is naar nu blijkt nimmer ingetrokken. Integendeel schreef NH-minister Dodson Alcoa/Suralco namens het staatshoofd een brief dat de onderhandelingen gewoon doorgaan op basis van wat in de Memorandum of Understandig (MoU) was overeengekomen. Parlementariërs die dat donderdag tijdens een ontmoeting met een delegatie van de multinational te horen kregen, zijn zeer ontstemd.

Sommige spreken van misleiding van het parlement en de samenleving door de regering. VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi zegt dat de informatiebijeenkomst is gehouden omdat het parlement van de regering weinig informatie krijgt over de onderhandelingen met Alcoa/Suralco. "Opvallend hierbij was, dat de vertegenwoordigers ons doorgaven dat zij officieel middels een schrijven van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen geïnformeerd zijn dat de status van de eerdere MoU hersteld is, en dat de onderhandelingen op grond van die intentieverklaring plaatsvinden", zegt hij. Hierover is het parlement nimmer geïnformeerd door minister. Santokhi: "En dat is een kwalijke zaak".

Naar aanleiding van deze ontwikkeling is NPS-fractielid Patricia Etnel van mening dat er een vertrouwenscrisis is ontstaan tussen regering en parlement. Etnel wijst erop dat het standunt van de volksvertegenwoordiging helder en duidelijk is overgebracht aan de regering. Recentelijk heeft parlementsvoorzitter Jenny Geerlings-Simons dat nogeens benadrukt in de media. Het college is van mening dat met de stopzetting van de bauxietactiviteiten van Alcoa/Suralco in Suriname de facto de Brokopondo-overeenkomst waarop die activiteiten gebaseerd zijn, ten einde is gekomen. Dus zouden de clausules, hoe zaken verder afgewikkeld dienen te worden, zoals overdracht van de Afobakkastuwdam automatisch in werking moeten treden.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina