Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Misbruik populariteit

COMMENTAAR: Misbruik populariteit

11/01/2017 12:00

COMMENTAAR: Misbruik populariteit

 

HET KOMT AL te vaak voor dat populaire personen, onder andere in de artiestenwereld, misbruik schijnen te maken van hun populariteit. Recentelijk heeft de zaak over de drie artiesten uit Nederland die verdacht worden van seks met een minderjarig meisje en daarvoor door de politie zijn opgepakt, veel stof doen opwaaien. Een van hen heeft bekend en gezegd dat de twee anderen er niet bij betrokken waren.Veel jongeren voelen zich aangetrokken tot artiesten. Ze raken begeesterd tot aan het hysterische toe en gaan uit hun dak. Die omstandigheden schakelen de mogelijkheid uit om met beide benen op de grond te staan en leiden tot het verafgoden van populaire figuren. Voor personen die niet nuchter kunnen omgaan met populariteit gaat een wereld open van mensen die voor hun voeten vallen.

Dit verschijnsel maakt het moeilijk voor jongeren in sommige leeftijdsgroepen om zichzelf te blijven. Ouders worden in een moeilijk parket gemanoeuvreerd. Ze hebben de mogelijkheden of het inzicht niet, om de overgave van hun kinderen aan populaire personen te beteugelen. In hoeverre inpraten op kinderen helpt, in de vorm van waarschuwingen, is zeer de vraag, vooral als sommige ouders het normaal vinden dat hun kinderen worden ingepalmd, kennelijk omdat ze meeprofiteren.Ook populaire figuren zijn mensen van vlees en bloed en ook zij gaan weleens in de fout. Surinaamse artiesten zijn hier en op Schiphol met drugs, zoals bolletjes in het lichaam, aangehouden. Van hen zou toch verwacht mogen worden dat zij een voorbeeldfunctie hebben. De werkelijkheid is dat niet alleen artiesten, maar ook politici en hooggeplaatste personen op belangrijke posten, misbruik maken van hun positie door corruptie te plegen, jonge meisjes en vrouwen in een afhankelijke relatie te brengen en hen te misbruiken.

De minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, maakt zich terecht zorgen over de gang van zaken en heeft in de zaak van de artiesten uit Nederland haar mening gegeven. Nu Suriname gevangen zit in een klimaat van toename van pedofilie, uiteenlopende vormen van kindermisbruik, huiselijk geweld en mensenhandel, is het de hoogste tijd om niet steeds geïsoleerd te kijken naar incidentele gevallen van misbruik. Voor beleidsmakers en de hele samenleving is een punt bereikt om na te denken over heropvoeding van de Surinaamse samenleving. Daarmee wordt een sfeer geschapen van weerbaarheid tegen het gebroed dat zich vergrijpt aan kinderen. De bewegingen van deze wellustelingen moeten worden gevolgd in een poging hun werkwijze te doorzien. Minister Van Dijk-Silos alleen is niet in staat het varkentje te wassen. In de eerste plaats moeten in de totale samenleving voorbeeldfiguren naar voren worden geschoven en een grote maatschappelijke beweging op gang komen om aanvaardbare normen en waarden terug te brengen in de samenleving.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina