Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Keuringslaboratoria

COMMENTAAR: Keuringslaboratoria

10/01/2017 12:00

COMMENTAAR: Keuringslaboratoria

Foto: dWT Archief  

DE INTER-AMERIKAANSE ONTWIKKELINGSBANK gaat Suriname helpen keuringslaboratoria voor vlees- en voedselproducten te completeren. Daarvoor wordt 15 miljoen US dollar naar Suriname overgemaakt. Opeenvolgende regeringen hebben eerder nagelaten keuringsvoorzieningen te treffen, waardoor Suriname niet in staat was vooraf voedselproducten aan een keuring te onderwerpen. Het is te hopen dat de voorwaarden zodanig zijn, dat het geld niet anders besteed kan worden dan waarvoor het bestemd is.

Ook al is het zo, dat opeenvolgende regeringen in gebreke zijn gebleven de keuringsfaciliteiten in orde te maken, minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij hoeft het niet tot een gewoonte te maken telkens in de achteruitkijkspiegel te kijken en met een beschuldigende vinger te wijzen naar voorgaande regeringen. De regeringen-Bouterse 1 en 2 hebben ook keuzen gemaakt die door deskundigen zijn genomen als niet-prioriteit. Hoe vaak heeft Algoe zelf geen steken laten vallen? Denk bijvoorbeeld aan zijn nalatigheid in de kwestie van export van doksenvlees naar Trinidad & Tobago. De Surinaamse producent zit nu nog met de handen in het haar.

Bij herhaling is gezegd dat als voor een spaarpot was gezorgd in de afgelopen vijf jaar toen Suriname financieel-economisch de wind mee had, veel meer rendement gehaald had kunnen worden uit de inkomsten uit de olie- en goudsector. Maar neen, het geld was er en moest op. Hoe? Het antwoord ligt voor de hand.

Uitgerekend de huidige en voorgaande regering hebben gehamerd op de noodzaak van voedselvoorziening, voedselveiligheid en export. Prioriteit had vijf jaar geleden gegeven moeten worden aan het behoorlijk van de grond tillen van de voedsellaboratoria. Zelfs niet-deskundigen is bekend, dat exporteurs van Surinaamse groenten en fruit op de buitenlandse markt problemen op hun weg zijn tegengekomen, doordat in een aantal gevallen niet is voldaan aan de standaarden van voedselveiligheid. Er werden keer op keer te veel chemische stoffen in Surinaamse groenten gevonden. Vooral in Europa.

Nu gooit Algoe het uitblijven van de voorziening op geldgebrek en wijst daarom kritiek op de regering van de hand. Niet alleen het afgelopen jaar had de regering hard moeten werken aan de voorbereiding om de middelen binnen te halen. Dat had veel eerder moeten gebeuren, lang voordat Algoe minister van LVV werd in het eerste kabinet Bouterse. Regeren is vooruitzien en garanties inbouwen voor continuïteit.

Surinamers hebben te lijden van het uitblijven van controle op voedselveiligheid in eigen land. LVV is op de hoogte van onverantwoord gebruik van chemicaliën en nadelige gevolgen die hieruit voortvloeien voor de volksgezondheid. Algoe heeft daarom gelijk als hij beweert dat eigen burgers aanspraak maken op kwaliteitscontrole op de voedselveiligheid. Behalve wetgeving voor de export van vlees is het van belang, zover er geen regelgeving bestaat, ook de kwestie van de voedselveiligheid te binden aan strenge regels, waarbij sancties worden toegepast op overtreders van de regelgeving.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina