Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Rechtszaak voor geslachtsverandering in volksregister’

‘Rechtszaak voor geslachtsverandering in volksregister gerechtvaardigd’

17/11/2016 18:00

‘Rechtszaak voor verandering geslacht in bevolkingsregister gerechtvaardigd’

 

ACHTERGROND - “Als je je voor duizenden US dollars in het buitenland fysiek laat ombouwen van man tot vrouw, omdat je van kinds af aan ervan overtuigd bent dat je in een verkeerd lichaam bent geboren, dan heb je geen handicap maar een levensovertuiging”, zegt Audrey Tjong A Sie, advocaat van transgender Yvanna Hilton. Een rechtszaak om de staat te dwingen het geslacht van haar cliënt in het bevolkingsregister te veranderen van man naar vrouw, is volgens haar dan ook gerechtvaardigd.

Tekst : Wilfred Leeuwin - beeld: privécollectie Yvanna Hilton

Yvanna Hilton heeft zich in april 2008 in de Thaise hoofdstad Bangkok operatief laten ombouwen van man naar vrouw. Naar eigen zeggen is de onzekere en ongelukkige jongen van voorheen nu een zelfverzekerde en zielsgelukkige vrouw in een jarenlange relatie met een hetero-man. Er zijn plannen om te trouwen maar daarvoor, en ook om alle discriminerende en storende factoren die het geluk in de weg staan de kop in te drukken, wil Hilton bij de rechter vechten voor haar rechten. Rechten waar de LGBT-gemeenschap (lesbiennes, gays, biseksuelen en transgenders) al jaren strijd voor leveren. Rechten die je in staat stellen te kiezen voor je eigen seksuele geaardheid, je eigen geslacht en je te voelen zoals je je wilt voelen.

Niemand tot last

"Waarom zou ik niet dezelfde rechten kunnen krijgen als ieder ander mens?" werpt Hilton op. "Ik ben niemand tot last met hoe ik me voel. Al als kleine jongen heb ik problemen gehad met mijn lichaam. Alles in mij is vrouw; ik denk, reageer en voel me een vrouw. Aan mijn opvoeding heeft het niet gelegen. Het met nadruk uitgezochte jongensspeelgoed versterkte mijn onzekerheid als kind nog meer: ik wilde met meisjes spelen en met meisjesspeelgoed. Na jarenlang geworsteld te hebben heb ik mezelf geaccepteerd als vrouw. Ik heb gelukkig alle begrip en ondersteuning van mijn familie gekregen en heb ook bewust de stap gemaakt.

Het mannenlichaam moest ik kwijt. Met het geld van de operatie had ik een behoorlijk luxe woning kunnen kopen, maar ik koos ervoor om mij echt gelukkig te voelen. Ik heb nu een vagina, borsten en vriend die van mij houdt. Als ik me ongelukkig voel, is het om de discriminatie en de veroordeling door mensen en groepen die niet willen accepteren dat ik mezelf heb geaccepteerd."

Geschapen door God

Maar ook de christelijke kerk heeft een overtuiging. Vanuit Bijbels oogpunt heeft God slechts twee geslachten geschapen. Een derde of gemengde bestaat er niet, het is of man of vrouw. Dat een man zich vrouw voelt of omgekeerd, is volgens de kerk onnatuurlijk en inherent aan wat zij noemt de zondige natuur waar deze wereld zich in bevindt. Een gevolg van de oerzonde, waarbij de mens van God is afgevallen en zich heeft overgegeven aan de natuur van de zonde.

Met name de Vereniging van Volle Evangelie en Pinkstergemeenten en -Bedieningen in Suriname (VVEPS) komt in verweer. "Wij hebben als mens allemaal verkeerde gevoelens die worden ingegeven door die zondige natuur", zegt de V-VEPS in een verklaring. Met de Bijbelse overtuiging gaat ook een Bijbelse maatschappelijke verantwoording gepaard. V-VEPS heeft een speciale studie gemaakt hoe dit vraagstuk te benaderen. Het begint met de nadrukkelijke stelling dat het standpunt van de kerk is gebaseerd op Gods woord en dat die vooral niet tegen de LGBT-er is, maar wel tegen de daad of het handelen van de persoon. Veroordelen is niet de taak van de kerk, aldus de VVEPS. Dat is voor de Allerhoogste. Wat wel de taak is, is om lief te hebben, te onderwijzen in Gods woord en te bidden.

Liefhebben wil volgens de kerk ook niet zeggen dat water in de wijn wordt gedaan en de Bijbelsgeoriënteerde overtuiging moet worden afgezwakt. In de studie worden zowel pro- als contrawetenschappelijke theorieën naast elkaar gelegd. De algemene opvatting is wel dat de wetenschap nimmer heeft bewezen dat iemand in het verkeerde lichaam geboren kan worden. Genetische invloeden hebben weinig tot geen direct effect op het gevoel. Het milieu waarin de persoon zich bevindt heeft daar een sterkere beïnvloeding op.

Wetenschap

De medische wetenschap erkent dat dit vraagstuk ingewikkeld is en probeert inzicht te geven in enkele begrippen. Op de website www.sebisme.nl wordt het als volgt uitgelegd. "Eerst moet er duidelijk onderscheid tussen sekse en gender benoemd worden. Sekse verwijst naar het biologische geslacht van een lichaam, vrij eenvoudig te bepalen aan de hand van de geslachtsorganen. Gender wordt gedefinieerd als het psychosociale geslacht dat iemand denkt te bezitten: het gevoel mannelijk, vrouwelijk, een mengeling of geen van beide te zijn. De genderidentiteit van een individu komt in het merendeel van de gevallen overeen met de aangeboren sekse, maar zo nu en dan identificeert iemand die lichamelijk vrouw is, zichzelf liever als man of andersom.

Genderdysphorie

Wanneer genderidentiteit en sekse niet overeenkomen, wordt gesproken van genderdysphorie, of een geslachtsidentiteitsstoornis. Een individu kan er in dat geval voor kiezen om zich, met behoud van de oorspronkelijke geslachtsorganen, aan de buitenwereld te presenteren als het andere geslacht. De persoon die dit incidenteel doet, wordt travestiet genoemd. Degene die het een onderdeel laat zijn van zijn of haar alledaagse levensstijl, heet een transgenderist. Daarnaast is het tegenwoordig ook mogelijk om door een operatieve ingreep, veelal voorafgegaan en gevolgd door hormoontherapie, lichamelijk van geslacht te veranderen: degene die hiervoor kiest wordt transseksueel genoemd. De overkoepelende term voor iedereen die zich niet 'thuis' voelt bij zijn of haar aangeboren sekse is een transgender."

Veel last

Advocaat Tjong A Sie heeft in 2009 bij de rechter weten af te dwingen dat Hilton een naamsverandering kon plegen bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Ook de foto op de identiteitspapieren zijn veranderd. Alleen staat er nog altijd dat het gaat om een persoon van het mannelijk geslacht. "Dat bezorgt mijn cliënt enorm veel last, zoals discriminatie en discussies rond de identiteit van het geslacht." De jurist zegt te beseffen dat er in Suriname geen wetgeving bestaat op het vaststellen van de identiteit en het geslacht. "Maar er is wel voldoende wetgeving als het gaat om mensenrechten. Ik respecteer ieders geloof, maar het geloof bepaalt niet hoe de maatschappij geordend wordt. Mijn cliënt heeft een eigen overtuiging, iedereen die dat tegenspreekt doet aan mensenrechtenschending", zegt de advocaat.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen