Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • BBS nadrukkelijker in beeld bij uitvoering criminaliteitsplan

BBS nadrukkelijker in beeld bij uitvoering criminaliteitsplan

25/10/2021 05:50 - Van onze redactie

Minister Kenneth Amoksi (m) bezocht op 24 augustus de BBS en werd met enig ceremonieel welkom geheten.

Minister Kenneth Amoksi (m) bezocht op 24 augustus de BBS en werd met enig ceremonieel welkom geheten. Foto: Juspol  

PARAMARIBO - De assistentie en ondersteuning die de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) verleent aan de operaties Handhaving Openbare Orde en Saka yu Tempo, zal de komende periode worden verhoogd en geïntensiveerd. Het ministerie van Justitie en Politie, waaronder de BBS valt, schrijft in een persbericht dat de dienst gereed is om het Korps Politie Suriname (KPS) bij te staan in het kader van het Criminaliteitsurgentieplan.

De BBS zal onder meer preventieve surveillances in district Wanica voor haar rekening nemen. "Het gaat om de zichtbaarheid van het overheidsgezag die een preventieve werking moet hebben. Het personeel bezit de hoedanigheid van buitengewoon agent van politie en zal opereren onder het gezag van de politie", aldus Juspol.

In het Criminaliteitsurgentieplan participeren het KPS, het Nationaal Leger, de veiligheidsdienst van de Centrale Bank van Suriname en enkele bonafide en door het ministerie geselecteerde particuliere beveiligingsbedrijven. Tijdens een meeting met de leiding van de BBS heeft Mark Karg, kabinetslid van Juspol, benadrukt dat er een grotere rol is weggelegd voor de BBS, die haar plaats binnen de veiligheidsketen moet opeisen.

Twee belangrijke randvoorwaarden zijn volgens hem discipline en integriteit. Het ministerie is bereid samen met de dienst daaraan te werken, zodat binnen afzienbare tijd de BBS volwaardig en met gezag lid van de veiligheidsketen kan zijn. Kabinetslid Roy Prika, die een militair-technische achtergrond heeft, zal zich hiervoor sterk maken. Ook trainingen en opleidingen, personele en materiële voorzieningen zullen ter hand worden genomen.

Het team van de BBS, dat is geselecteerd om binnen dat het Criminaliteitsurgentieplan te ondersteunen, bestaat volgens Juspol uit specialistisch getraind personeel. De manschappen hebben aangegeven zich maximaal te zullen inzetten om de criminaliteit te helpen indammen.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina