Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Sportbonden over versoepeling Covid-19-maatregelen

Geen automatische jubelstemming door versoepeling Covid-19-maatregelen

24/10/2021 18:30 - Stan Herewood

Vitone Sield probeert te voorkomen dat Enzo Zeefuik uit een lay-up scoort tijdens het 3x3-toernooi op het veld van Centro Andres Bello.

Vitone Sield probeert te voorkomen dat Enzo Zeefuik uit een lay-up scoort tijdens het 3x3-toernooi op het veld van Centro Andres Bello. Foto: FB SBA  

PARAMARIBO - Sporters die dinsdag een gat in de lucht sprongen bij het bekend worden van de nieuwe Covid-19-maatregelen, zullen hun verwachtingen moeten temperen. In de praktijk zal hervatting niet een-twee-drie plaatsvinden, blijkt uit een peiling van de Ware Tijd onder sportbestuurders. Groot struikelblok vormt onder meer de vereiste: 'Contactsporten zijn toegestaan voor volledig gevaccineerde sporters’. Een ander obstakel is dat er zonder publiek zal moeten worden gespeeld.

De nieuwe coronamaatregelen geven hoop reageert competitiemanager Henk Rahan van de Surinaamse Basketbalassociatie (SBA). "Maar het maakt het begin van de competitie niet minder complex." De volledige vaccinatie ziet hij als "een moeilijk vraagstuk". "Stel je nou eens voor dat de clubs zeggen dat 90 procent niet is gevaccineerd en dat het moeilijk te voorspellen, is dat de vaccinatiebereidheid zal toenemen. In dat geval valt het doek en ligt de aanvang van een competitie niet voor de hand", schetst Rahan een mogelijke situatie.

Volgens hem is er geen zicht op de huidige vaccinatiegraad binnen de basketbalwereld. Hij kiest er in elk geval niet voor rechtstreeks met de spelers te praten over inenting tegen Covid-19, zoals de Surinaamse Voetbalbond (SVB) doet. Bij de SVB heeft een deskundige het voortouw genomen om de niet-gevaccineerden over de streep te trekken. "Wij gaan met de clubleiding inventariseren en samen naar een oplossing zoeken", zegt hij. Echter, Rahan sluit niet uit dat na het brainstormen met de clubs als directe counterpart er ook met de spelers wordt gesproken.

Hij wijst erop dat de oude protocollen niet waren gebaseerd op volledige vaccinatie, wat dwingt tot een andersoortige aanpak. Nu gaat het om volledige vaccinatie plus andere voorschriften. "Testresultaten bijvoorbeeld staan ook centraal. Die hadden wij niet in de oude protocollen." De competitiemanager maakt zich zorgen over de bekostiging van de testresultaten. Maar los van de spelers, zit Rahan ook met de andere actoren. Er zal ook niet met de competitie begonnen kunnen worden als niet alle tafelofficials, scheidsrechters en iedereen die bij de wedstrijd hoort, volledig zijn gevaccineerd. Hij stelt dat de SBA nog vasthoudt aan de streefdatum van januari 2022, die al zo'n drie maanden geleden was geprikt.

 

Geen uitzondering

Het vrijgeven van de contactsporten vindt Kenneth Sijp, voorzitter van de Surinaamse Karate-do Associatie (SKA), de "juiste beslissing". Zijn bestuur buigt zich mogelijk dit weekend in een Zoommeeting over de versoepelde maatregelen. "De eis - volledig gevaccineerden - is duidelijk, maar de gevolgen daarvan moeten nauwkeurig nader worden bestudeerd. Zelfs in kringen van de wereldsport doet het probleem zich voor dat topsporters weigeren te worden gevaccineerden." Suriname vormt daarop geen uitzondering en dat kan een struikelblok worden, vreest Sijp. "Iedereen die betrokken is bij wedstrijden, dus niet alleen de karateka's, moet zich onderwerpen aan de veiligheidsregels."

Zijn assocatie telt bijna duizend beoefenaars. "Ik heb geen flauw idee wie wel of niet is gevaccineerd." Met een zekere teleurstelling in zijn stem betoogt hij dat zijn leden "hier en daar een beetje trainen", maar de beperkingen brengen met zich mee dat ze niet voor de volle 100 procent kunnen gaan. Sijp kan daarom begrijpen dat coach André Joekoe heeft besloten zijn pupil Rimke Joekoe niet meer af te vaardigen naar de eerste Pan-Amerikaanse Spelen voor junioren (25 november-5 december) in Colombia. "Hij is een kritische man en als je vanwege het karakter van contactsport niet kan sparren, dan heb je geen meetmoment. Je kan als trainer niet het maximale uit je pupil halen. Tactieken kan je niet maximaal beoefenen en uitbuiten."

Voor Sijp vormt dat van de testresultaten een zorgpunt. "Er zijn leden die geen contributie betalen, dus betalen om te worden getest voor een training of wedstrijd wordt een nog grotere uitdaging. We hebben geen geld daarvoor. Van internationale organisaties krijgen wij geen financiële ondersteuning. SOC stopt ons af en toe iets toe."

 

Geen dwang

Samantha Marica, die ongeveer vier jaar het roer in handen heeft bij de Surinaamse Judofederatie (SJF), heeft ook nog niet vergaderd met haar bestuur. "We juichen de maatregel toe. Alleen moeten we hierover overleggen met de clubs en een traject uitzetten dat beoogt om de consequenties van het vaccineren te bekijken." De SJF telde vóór Covid-19 zeven clubs en had een populatie van net boven de tweehonderd beoefenaars. Met de verplichte vaccinatie om te kunnen meedoen aan een sport met zo'n kleine populatie, ziet Marica het weder opstarten van de activiteiten en het nieuw leven inblazen van de organisatie als een moeilijke opgave. "Als zou blijken dat het aantal tegenstanders van vaccinatie veel groter is, is er veel werk aan de winkel om het tij te keren", beseft ze.

In de wandelgangen is het volgens Marica moeilijk de vaccinatiebereidheid te peilen. "Wel volg ik Facebook, waar blijkt dat er onder judoka's verdeeldheid bestaat over het vaccineren. Het is geen officieel kanaal, maar meestal slaat de balans over naar wel vaccineren. Ik ben van mening dat wij ons positief moeten opstellen rond de vaccinatie. As we speak heb ik verlof genomen om mijn tweede prik te halen. De gezondheid van iedereen gaat voor." Vechters verplichten om zich in te laten enten, sluit de voorzitter uit. "We willen leden geen dwang opleggen, maar ook niet tegen de wet ingaan. Wat wij willen is de aangesloten verenigingen motiveren."

Marica vertrouwt erop dat sporters gaan doen wat nodig is om te kunnen sporten. "En als ze het niet doen, moeten wij blijven motiveren. Want wat doe je met talentvolle judoka's die nee tegen het vaccin zeggen? Gaat het talent verloren bij een hardnekkige weigering of is er een groep die eraan werkt om op den duur, zonder dwang, het verzet te breken?" Overigens, ze denkt dat als de gevaccineerden met de judo-activiteiten beginnen, het een prikkel kan zijn voor niet-gevaccineerden om in de rijdende trein te stappen. Marica is bereid het voorbeeld van de SVB, die motivatiesessies houdt, over te nemen. Ze is ermee eens dat bestuursleden, officials en andere werkers binnen de federatie moeten zijn gevaccineerd.

 

Ouders

Ofschoon badminton niet valt onder contactsporten, heeft Covid-19 sporen achtergelaten bij de ouders van de kinderen die de sport beoefenen. Charlene Soerodimedjo, voorzitter van de Surinaamse Badmintonbond, zegt dat ouders, die voor een belangrijk deel Chinese kinderen hebben, angstig zijn deze naar de training te sturen. "Wat wij hebben gedaan de afgelopen maanden is het vaccineren onder de jongeren promoten en de protocollen strikt na te leven. Vooralsnog organiseren wij geen grote toernooien."

Soerodimedjo geeft aan dat het grootste deel van de badmintongemeenschap - sporters en officials - al is gevaccineerd. "Waar wij mee zitten, is de animo omhoog tillen. We doen het langzaam aan met de centrale trainingen die al zijn opgestart. Bij dat deel heeft Gilmar Jones een voortrekkersrol." Ze zegt dat zo een twee tot drie maanden geleden met een kleine groep is begonnen. "Deze maand wordt de groep uitgebreid en trekken we door tot eind november. Het is de bedoeling om eind van het jaar een lokaal toernooitje te draaien."

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina